Видове закрила на франчайз марките.

Автор:

Всички юридически и физически лица от страни-членки на Европейския съюз, могат да подадат заявка за регистрация на марка на Общността и да се обръщат директно към Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар.

Кои са видовете закрила на марките франчайз?
– Националната марка предлага закрила, ограничена само пазара на една държава.
– Международната марка, регистрирана по реда на Мадридската спогодба и Протокола към нея, закрила в държави извън Европейската общност.
– Марката на Общността предлага закрила за франчайз на целия пазар на територията на Европейския съюз.

Различните връзки между тези три вида марки позволяват на фирмите да си изработят система за закрила, която отговаря на нуждите им и не са взаимно изключващи се:
– Когато франчазирате бизнеса си, погрижете се за закрилата на Вашите марки.
– Ако сте франчайзополучател, при това потенциален, много внимателно да проучете статута на марките, които Ви се продават.
– Убедете се, че тези марки са с регистрация за територията на страната – иначе може да имате много сериозни проблеми, защото франчайз без марка.

Случвало ли Ви се е да си помислите – „Искам да съм самостоятелен. Да взема да купя един франчайз, че ми омръзна от началници.” Франчайзополучателят, в юридическия смисъл на думата, е самостоятелен търговец, но от друга страна се налага да следва чужди правила, да дава отчет на франчайзодателя, трябва и да плаща. Няма много място за лично творчество. Ако сте от хората, които казват :” Ти акъл не ми давай, дай ми пари!”, то франчайзингът не е за Вас.

Има държави, в които се продава софтуер с името географска информационна система. Така можете да си купите и по посочен пощенски код демографска справка, с анализ на тенденции в стила на живот, характеристиката на населението, нивото на доходите и трафика. Така ще можете да изберете местоположение, където живеят над 50 000 души и преминават по 20 000 автомобила. Задължително трябва да помислите за паркинг.

Огромно значение за успеха на франчайз бизнеса Ви има добрият мениджмънт. Лошият избор на управител или управленски опит лошият е Причина №1 за провала на много франчайзополучатели. А от изключителна важност е проблемът за финансиране на франчайз проектите за този вид развиващ се бизнес.

Франчайз марки в Италия – Salone Franchising

Rate this post


Comments are closed.