Какво включват счетоводните услуги?

Автор:

Стартирайки своята бизнес дейност вие неминуемо ще се сблъскате на някакъв етап с множество документи, които трябва да бъдат обработени от фирма за счетоводни услуги във Варна или някъде, където предполага географското ви разположение.

Когато става въпрос за малък документооборот, то вероятно бихте могли да водите и сами счетоводството на фирмата си. Но ако не разбирате от счетоводни услуги, или получавате и издавате множество фактури, оперирате често с банкови разплащания и други, то по-добрият вариант е да се обърнете към фирма за счетоводно обслужване, която да ви предостави адекватни счетоводни услуги.

Ако се чудите какво точно се включва в дейността на счетоводно обслужване, то трябва да знаете, че тя обхваща много и разнообразни процеси. От една страна това са обработката на всички документи, които засягат вашата фирма – фактури, банкови движени, оборотни ведомости, заплати.

Други сложни функции, които извършват счетоводните къщи се състоят в изчисляване на осигуровки и внасянето на сумите по тях, ДДС справки, пресмятане на ДДС за текущия месец, тримесечие и година. В края на всяка година до първото тримесечие на следващата се прави годишно счетоводно приключване на фирмата, където можете да проследите финансовият й резултат.

Понякога е възможно да ви се наложи да предоставите на някоя държавна институция или банка счетоводен баланс, ОПР (отчет за приходите и разходите) и други документи, които влизат също към графата счетоводни услуги, извършвани от дадена счетоводна къща.

Когато не сте сигурни в предприемането на действия относно конкретна сделка и имате нужда от финансови и данъчни консултации, то винаги можете да се обърнете към счетоводителите, обслужващи вашата фирма. Те ще ви дадат информация от най-различен характер – от правните аспекти по казуса, през данъчни консултации и начинът на тяхното осчетоводяване, до алтернативни методи за сключване на сделката. Това се дължи на факта, че служителите във фирмите за счетоводни услуги обслужват най-различни по дейност и размери компании като по този начин добиват повече опит, както и един по-широк поглед върху бизнес средата.

Rate this post


Comments are closed.