Компютърна поддръжка за фирми

Автор:

Поверяването на компютърната поддръжка на аутсорсинг  компания  e продиктувана от  необходимостта от бързи и професионални  компютърни услуги.В стремежа да  поддържаме сигурна и приятна работа на партньорите  ни,  съставяме  изгодни абонаментни планове  за  информационна компютърна поддръжка , при които нашите потребители могат да разчитат на нас по всяко време с предимство при необходимост .

Все повече организации  влагат в  хардуерни и софтуерни   продукти, които да  оптимизират  извършваните   задачи . Внедряваме  и  предлагаме поддръжка на   използваните хардуерни и софтуерни   продукти .  Разчитате на  бърза  и  компетентна   намеса при  необходимост,  поддръжка,  всекидневно  архивиране на  данните, защита на  данните  от  неоторизиран достъп. По всяко време  разчитате на системен администратор , който да  разреши проблема  чрез софтуер за отдалечен достъп илина адрес   във фирмата Ви.

Корпоративната   поддръжка на компютри  е предназначена  за фирми , които се нуждаят от квалифицирана поддръжка на компютрите в офиса. При  корпоративната компютърна поддръжка се залага изключително  на сигурността и запазването  на  информацията  на компютрите. Задава се всекидневно  архивиране на данните  на външен твърд диск .Периодично  се тества антивирусната защита и се извършва  хардуерна и софтуерна профилактика на компютрите. При проблем с електронен подпис, сайтовете на НОИ, НАП и други институции разчитате на  моментална  помощ чрез софтуер за отдалечен достъп .

Назначаването  на  техник за компютърна поддръжка на пълен работен ден  често   е неоправдан разход, а  необходимостта  от компютърна поддръжка  е необходима. Затова  подписването на договор за  системна  компютърна поддръжка  е изгоден вариант, със  значително  по-малки средства. Таксата  за абонаментна  компютърна поддръжка   се определя  от услугите,  от които имате нужда и се  договаря  на работна среща.

Success Solutions  предлага   професионални   хардуерни и софтуерни услуги,  администрация  на компютри и сървъри,  проектира  и  администрира  компютърни мрежи,  продава  софтуерни решения.

 

Rate this post


Comments are closed.