Къде се подават новите фирми за вписване?

Автор:

Новите фирми ,вече се вписват в новата система за регистрация – Търговски регистър , към Агенция по вписванията.

От 2009г. Търговския регистър пое регистрацията и регистъра на новите и някой стари дружества. Тези, който бяха регистрирани в старата система Булстат , към регионалните съдебни палати , бяха принудени да се пререгистрират до края на 2011г. „ЕТ“ търговците бяха най-голям процент от тях. Те бяха задължени да се впишат в новия Търговски регистър , като това ставаше улеснено , само с актуално състояние издадено от съдебната палата. ЕТ-тата които не извършиха тази пререгистрация , бяха определени за служебно заличаване от публичните регистри на системата Булстат. Т.е. всички не пререгистрирани фирми , вече са изцяло служебно заличени , като търговците вече нямат възможност да търгуват с тях, но и нямат повече задължения към държавата от името на своите стари фирми.

За да започне на ново дейност или да поднови дейността си търговците , които не са пререгистрирали своите фирми трябва да извършат наново регистрация на фирма. Имат възможност да избират какъв тип дружество и да преценят , кой тип е най-подходящ за тях. Създаването на една нова фирма вече не е толкова скъпо и трудоемко и за да завъшрите процеса по регистрация е необходимо само консултацията с с квалифициран счетоводител или счетоводна кантора и изготвянето на пакет от документи. След подготвянето на нужните документи и консултацията се пристъпва към подаването на пакета от документи. Вече процеса е по-лесен, по-бърз . Отнема до 7 работни дни новото вписване на фирмата. По административен път постъпва и информацията към НАП и затова не е необходимо да се ходи до служебните администрации и да се попълват други документи за да се завърши процеса по регистрация.

Възможните опции между които най-често избират търговците са – ЕООД , ООД , АД и др. , които са капиталови дружества. Те имат много повече предимства пред остарялото вече ЕТ и предлагат по-голяма гъвкавост на работата с съответното търговско дружество

Rate this post


Comments are closed.