Работа в чужбина

Автор:

Съвременният свят е динамичен и мобилен. Той премахва бариери, открива възможности модерният човек лесно да открие своето място и призвание. Идеята за глобализация подпомага това. Тя се заражда още със създаването на Европейския съюз, а неговата главна цел е икономическа и формулирана така: зона за „свободно преминаване на хора и стоки“. Това означава, че всеки от нас може много по-лесно и евтино да пътува, търгува и развива своя бизнес зад граница, да се чувства гражданин на Европа.

През последните десетилетия се забелязва тенденция хора на всякаква възраст, с различен социален статус и професия, да реализират пътуване в чужбина с идеята да открият за себе си и своите семейства по-добър начин за препитание. Икономиката и социалната политика на развитите страни предлагат много по-добри възможности за работа и развитие. Това води до установяване на една постоянно повтаряща се практика – все повече хора да търсят работа в чужбина.

Според съвременни официални данни близо 3 милиона български граждани са потърсили и намерили своята реализация в чужбина. За по-голямата част от тях причините са: по-високи доходи, по-добри условия за живот, по-качествени социални и здравни услуги. Така Европа осигурява раздвижване на пазара на труда и снижаване ръста на безработица за страните членки на ЕС.

Високият жизнен стандарт в развитите страни прави работата в чужбина по-желана и привлекателна, а хората – емигранти имат по-висок жизнен стандарт в сравнение с възможностите, които им предоставя родината.
Тази перспектива е особено примамлива за младите хора, които търсят не само работа в чужбина, но и образование. То може да подпомогне оставането им в друга държава, където да се реализират като специалисти. А това вече е гаранция за кариерно развитие и професионален разтеж. Младите хора се стремят към този тип реализация в чужбина.
За по-възрастните образованието и познанията по чуждия език не са пречка, за да потърсят работа в чужда държава, да си осигурят добри доходи и спокойни старини. А чрез реализиране на различни програми по трудова заетост се подобряват и услугите на пазара на труда в страните членки на ЕС.

Ето защо работата в чужбина може да се окаже добър старт за младите и добър завършек на кариерата за по-възрастните. В този смисъл чужбина и възможностите за работа и професионално развитие за хората от различните поколения имат знак за равенство помежду си.

Rate this post


One Response to “Работа в чужбина”