Управление на съвременните имоти – как да се задържим на пазара със минимални разходи?

Автор:

Една от основните разлики между жилищни и търговски имоти е тяхното местоположение и тяхната употреба. Ако сте собственик на голям имот в границите на града, с огромен магазин, склад, офиси и огромен брой наематели Вие имате много повече отговорности и сте изправен пред големи трудности в стопанисването и организиране на ефективното управление на имоти.

Много е трудно един или повече хора, които не са професионално обучени и дори не са се занимавали с управление на недвижими имоти, да се справят с всичката работа, свързана с поддръжка на сгради.
Управлението на имоти става все по-голямо предизвикателство в съвременния икономически живот. С нарастването на постоянните изисквания зa намаляване на разходите по поддръжката на една сграда, все по-голяма става нуждата от намесата на специалисти, подпомагащи тази дейност. Тяхната цел е да подобрят управлението и да спомогнат за намаляване на разходите.

Доброто стопанисване на недвижимата собственост повишава пазарната стойност на една сграда и прилежащите към нея площи, като удължава техния експлоатационен период. Внедряването на професионални фирми за управление на имоти води до повишаване качеството на обслужване, намаляване на разходите за експлоатация и увеличаване на преките приходи от недвижимата собственост. Сградният мениджмънт се превръща във все по-голяма необходимост за правилното функциониране на обектите(бизнес сгради,търговски центрове,жилищни комплекси и др.)и за удължаване на жизненият им цикъл.

В тази област моделът, обслужването и вниманието към клиента имат голямо значание. Професионалното управление на имоти и внедряването на системи за менаджиране на недвижимата собственост има все по-големи предимства, които включват: засилване на контрола над имота и прилежащите му съоражения, ефективно контролиране на доставчиците, планиране на разходите и т.н. Едно професионално управление на сгради спомага за повишаване на приходите.

Новаторските и строги търговски стратегии за управление на собствеността помагат на собствениците на имоти да намалят оперативните си разходи и да увеличат стойността на недвижимите имоти, като се поддържат най—високите нива на обслужване.
Всеки клиент е различен – и така трябва. За това ние не предлагаме един универсален модел за всички решения относно управлението на недвижима собственост. Ние се вслушваме, мислим креативно и събираме заедно услугата, която е най—подходяща за вас.
Доверете работата си на професионална фирма за управление на сгради! Само фирма с опит може да предложи такъв широк набор от услуги като:

 • Почистване на общи части;
 • Поддръжа на инсталации в сградите;
 • Подръжка на басейни и градини;
 • Управление на охраната и видеоналюдението;
 • Водене на документация;
 • Контролиране за стриктното изпълнението на договора между наемодатели и наематели , което включва и заплащане в срок на месечния наем и консумативите;
 • Изрядна консултантска и посредническа услуга за отдаване под наем на имота;
 • Съхранение и превеждане на суми;
 • Непрекъсната проверка за състоянието на имота Ви;
 • Извършване и цялостно организиране на ремонти, които са задължение на наемодателя;
 • Осъществяване и поддържане на връзки с доставчици на стоки и услуги;
 • Представяне на сградата пред общинсите служби и много други.
Rate this post


Comments are closed.