Фундаментален анализ

Автор:

Валутният пазар форекс разчита на 2 форми на анализ – технически анализ и фундаментален анализ.  Техническия анализ се основава на технически данни и индикатори,  които ще разгледаме в друга статия, а с основите на фундаменталният анализ, ще ви запознаем сега.

Погледнато повърхностно фундаменталния анализ изхожда от финансовите новини в момента, на базата на които търговеца на финансовите пазари (това сте вие)предвижда бъдещата посока на промяна в цената и взема своето решение за покупка или продажба на определена валутна двойка.

Следените индикатори са: финансови данни, новини, изказвания на личности (президенти, министри, директори на банки или други важни институции), доклади представящи развитието на определена страна – информация която се публикува от правителставата на съответните страни или частни организации, в определен час и ден, който трейдърите знаят предварително и очакват.

Въз основа на горе изброените индикатори се определя дали състоянието на дадената страна се подобрява или влошава, като съответно може да се направи извод и дали паричната и еденица ще поскъпне или поевтинее.

Ще резгледаме 2ата най-важни индикатора следени от търговците на валута, разбирасе съществуват още важни индикатори, които може да прочетете като натиснете тук. Тъй като в тази статия поставяме само основите на фундаменталният анализ,  се спираме само на най-важните индикатори:

Един от най-важните индикатори който се следи е БВП (Брутен Вътрешен Продукт), който представлява пазарната стойност на всички услуги и стоки произведени от една държаваза период от една година или три месеца. БВП се представя посредством 3 доклада – предварителен, финален и поправка.

Що се отнася до Съединетие Американски Щати (тъй кято Долара е най-търгуваната валута на форекс пазарите), един от най-важните показатели за трейдърите е Доклада за заетостта, публикуван в първия петък на месеца. Този показател покрива девет категории и дава широк поглед върху икономиката на САЩ.

За да пожънете успех при търговията на валутните пазари е небходимо да вземате в предвид, колкото се може по-широк набор от данни, както технически така и фундаментални, ето защо е необходимо следенето на икономическия календар. Включването на фундаменталните фактори и правилното им тълкуване във вашата игра ви дава предимство, от което очудващо малкък брой хора се възползват.

Rate this post


Comments are closed.