За сайта

WithScope.com – С обхвата на –  е директория за статии.

Искате да публикувате Ваша статия тук, изпратете ни я на адрес info at withscope.com или се регистрирайте, като автор.

Условия статията да бъде публикувана:

  • Уникално съдържание
  • Минимално съдържание от 300 думи
  • Статията трябва да е на български
  • Максимум 3(три) изходящи връзки
  • Да не съдържа – порнографско съдържание, реклама на забранени стоки, услуги и софтуер

WithScope.com – не дава гаранции за информацията на уебсайта withscope.com, включително гаранции за точност, рентабилност или актуалност.

WithScope.com – не гарантира непрекъснат достъп до сайта.

При никакви условия ползващите WithScope.com или авторите на статии нямат право да предявяват искове или претенции към WithScope.com.

WithScope.com –  не поема отговорност за пропуснати ползи и/или нанесени вреди в следствие употребата на сайта.

WithScope.com  си запазва правото на отказ за добавяне на статия.

www.withscope.com

За сайта
5 (100%) 1 vote