Jan 23 2011

Национална дигитална библиотека

Автор:

В началото на 90-те години на миналия век стартира в САЩ проект за Национална дигитална библиотека (National Digital Library), иницииран и разгърнат от Библиотеката на Конгреса на САЩ. През 1997 г. е публикуван Стратегически план за развитие на Библиотеката на Конгреса, съставна част от който е проекта „Национална дигитална библиотека”, преобразуван през 1998 г. в единна междуведомствена програма „Инициатива за изграждане на дигитални библиотеки” (Digital Libraries Initiative – DLI). Първият етап на този проект се реализира като обезпечаване на отдалечен достъп до мултимедийните фондове в нея и други фондохранилища в страната. В своето изказване д-р Джеймс Билингтон, Директор на Библиотеката на Конгреса отбелязва: “Конгресът одобрява разработването на програмата „Национална дигитална библиотека” за широката публика на основата на партньорство между частния сектор и държавата: в резултат, на което бе създаден фонд с висококачествени материали в електронна форма, представляващи ядрото на най-интересните и най-ценните в образователно отношение документи от колекцията на Библиотеката на Конгреса. Училищата, библиотеките, бизнес сектора и цели семейства ще имат на място достъп до важни исторически материали”. Участниците в този проект са шест университета в САЩ. Основна задача е да се обхванат различни по характер източници – текст, графика и дизайн, фактографски данни, визуални изображения, звук, говор, видеоклипове. Дигитализираните информационни ресурси стават компоненти на единна дигитална библиотека, въпреки че се намират на отдалечени географски места. Съхранени в цифров вид и чрез свързване на обектите в мрежа те се предоставят на потребители в цял свят.

В рамките на програмата „Паметта на Америка” се осигурява свободен достъп до документални паметници на американската нация – писмени, звукозаписи, картини, видеозаписи, карти и нотни издания. Това е електронен архив на историята на Америка. Представените тук документи от колекциите на Конгресната библиотека и други организации описват исторически събития, известни личности, паметни места и идеи, заложени в основата на американското общество. Тези материали служат за образователни и просветителски цели. „Паметта на Америка” и за напред ще се попълва с документи с историческо съдържание, изпълнявайки тази неотменна част от мисията на Конгресната библиотека „за събиране и съхранение на уникални колекции от документи от различни отрасли на знанието за бъдещите поколения. Сайтът на проекта „Паметта на Америка” се поддържа от Конгресната библиотека и се явява портал към колекциите в режим онлайн, съдържащ над 7 млн. документа .

Rate this post


Jan 23 2011

Глобални проекти за създаване и използване на дигитални информационни фондове

Автор:

Неформална дата за началото на създаването на откритите електронни библиотеки се счита 1971 г., отбелязана с възникването на “Проекта Гутенберг” (Project Gutenberg). В тази година на сътрудника на Илинойския университет Майкъл Харт (Michael Hart) е било поръчано да намери най-практичното и  рационално приложение на машинното време. По време на своите изследвания Харт достига до извода, че най-ефективно използване на машинното време ще бъде не в провеждане на математически изчисления, а въвеждане, съхранение и търсене на обикновените печатни източници във вид на текстови файл. „Стойността на компютърното време може да се възстанови, ако се използва за превод в електронна форма на цялата съществуваща литература в книжен вид” – заявява той и започнал да прилага това на практика. Самостоятелно и с помощта на своите приятели и колеги той въвежда в компютъра най-важните, по негово мнение, източници, към които се отнасят “Декларацията за независимостта” на Съединените Щати (това е първият документ, трансформиран от книжен в електронен вид), Конституцията на САЩ, текста на Библията и редица други документи, в които се преплитат вечните ценности на човечеството. Впоследствие проектът се разширява и сега включва няколкостотин произведения, сред които са най-известните художествени произведения, научни трактати и публицистични творби – всички на английски език. Подборът в библиотеката е изключително прецизен – в нейния фонд се включват само тези произведения, съставящи съкровищницата на човешката цивилизация. Списък от книги поразява със своето разнообразие – тук са книги като „Алиса в страната на чудесата”, „Питър Пан”, а също и на десетки автори, чиито трудове чрез дигитализацията са увековечени от старанията на участниците в проекта: Честертон, Конан Дойл, Стивенсън, Дикенс, Джонатан Суифт, Дефо, Шилер, Киплинг, Достоевски, Лев Толстой, Моем, Оскар Уайлд, Джером К. Джером, Мартин Лутър, Джефри Чосер, Томас Джеферсън и т.н. Обръща се и внимание на графичните и звукови файлове. За сега те не са много, но трябва да се отбележат колекциите от илюстрации на сър Алфред Тениел към „Алиса”, набор от аерофотоснимки на Земята и партитурата на петата симфония на Лудвиг ван Бетовен.

Rate this post


Jan 23 2011

Руско-американски проект “Среща на границата”

Автор:

За друга част на Националната дигитална библиотека може да се приеме известния руско-американски проект “Среща на границата”. Този проект се явява двуезична (английско-руска) цифрова библиотека. Нейните материали разказват за заселването на американския Запад, за произлизащото паралелно заселване на Сибир и руския Далечен Изток, за срещата на руснаци и американци в Аляска и на северозападното крайбрежие на Америка. Проектът е предназначен за ползване в американските и руски училища и библиотеки, а също и за широката общественост в двете страни. Изследователите, особено тези, които имат ограничен достъп до изследователските библиотеки, също могат да извлекат полза от множество първоизточници, включени в него. Много от първоизточниците никога по-рано не са били публикувани и се явяват изключително редки.

Развитието на Интернет и широкото използване на World Wide Web през 90-те години предоставят нова технология за установяване на контакти и обмен на информация между хората и институциите по цял свят. Програмата за Национална цифрова библиотека (библиотека на Конгреса на САЩ), стартирала през 1995 год., е една от първите по-големи опити за използване на Интернет за разпространяване на просветителски и културни материали – ръкописи, карти, кинофилми, фотографии, звукозаписи и печатни издания в цифрова форма. В проекта „Среща на границата” се използва тази технология, за първи път въведена в програмата за Национална цифрова библиотека за представяне на паралелни и взаимосвързани документи за американския запад и руския изток с помощта на текстови и цифрови варианти на първоизточниците. През ноември-декември 1999 г. Конгресната библиотека сключва договор с Руската Държавна библиотека (Москва) и руската Национална библиотека (Санкт Петербург) относно тяхното участие в проекта.

Сайтът на „Среща на границата” е открит през декември 1999 г. На него са публикувани цифрови колекции, включващи повече от 2500 различни екземпляра, включващи около 70 хил. изображения от колекциите с редки книги, ръкописи, фотографии и др.

Международната електронна библиотека за деца (The International Children’s Digital Library) се появява със своя сайт, на който са достъпни 10 хил. книги за деца на възраст от 3 до 13 години, принадлежащи на различни култури. Целта на сайта е да усъвършенстват навиците на четене и възприятие на информация за други култури. Неговия уеб сайт е изработен от организация при Университета в щата Мериленд и Университета в Сан-Франциско. В разработката на дизайна непосредствено участие са взимали деца, които съветвали дизайнерите относно по-привлекателните икони и по-харесваните цветове. Навигацията е направена по такъв начин, че даже и най-малките деца да могат да използват сайта, ориентирайки се по иконите.

Литературата, както утвърждават създателите на проекта, е средство за приобщаване на младите сърца и умове към обкръжаващия ги свят, към нови и непознати идеи. Включените истории способстват за интелектуалното израстване на децата и подсилват желанието им да изследват околния свят. Международната детска дигитална библиотека има за цел да се осигури свободен достъп на децата към информационни ресурси, които са крайно важни за възпитание на личността: литература, знание, информация.

Rate this post


Jan 23 2011

Предимства на дигиталните библиотеки

Автор:

Приобщаването на всяка страна към информационното общество изисква определянето на информационно-комуникационен модел, осигуряващ икономиката на знанието. Неоспорима е необходимостта от създаването на стратегии, подготвящи човечеството към живот в това общество и повишаване на неговото благосъстояние като цяло и на всеки негов гражданин. По пътя към ускорено изграждане на инфраструктурата на информационното общество в целия свят се разработват и реализират проекти за изграждане на цифрови библиотеки.

Изминалото десетилетие смело може да се нарече десетилетие на електронните библиотеки, тъй като именно тогава стартират първите големи проекти по създаването на електронни библиотеки в САЩ, Япония, страните от Западна Европа, Русия.

Потребителя получава информацията независимо от времето и мястото, на което се намира, т.е. отстранени са времевите и пространствени ограничения на традиционните библиотеки. Позволяват достъп до човешкото знание практически незабавно и от произволно място. Съществено се повишава оперативността на предоставяне на необходимите за потребителя документи и данни. Потребителят има възможност за достъп до разнообразни електронни ресурси от една точка, благодарение на единен интерфейс. Използването на цифрови копия предотвратява влошаването на състоянието или дори унищожаването на оригинални ценни и редки документи. Благодарение на трансформирането в цифрова форма и представянето на информацията в комуникационните мрежи, използването й става по-ефективно и практически безгранично, при което се обработва текстова информация, цветни изображения, дизайн и графика, звук. За значително по-голям брой потребители стават достъпни уеб документи в ограничено количество или единични екземпляри. Облекчават се формите на библиотечното и информационното обслужване, особено значение придобива обслужването на инвалиди. Работата с електронните документи може да излезе от рамките само на четенето или преглед на изображенията. Създава се възможност за редактиране, съединяване, добавяне на друг текст или изображение. Съхранението на фондовете е по-икономично и по-удобно. Осигурява се възможност за бързо и качествено търсене на имена и определени фрази, на ключови думи не само по сведенията на титулния лист, но и в целия текст, независимо от неговия обем. Възможност да се синтезира и събира съществуващата информация, на базата на която да се създава ново знание.

Rate this post