Sep 27 2011

Компютърна поддръжка за фирми

Автор:

Поверяването на компютърната поддръжка на аутсорсинг  компания  e продиктувана от  необходимостта от бързи и професионални  компютърни услуги.В стремежа да  поддържаме сигурна и приятна работа на партньорите  ни,  съставяме  изгодни абонаментни планове  за  информационна компютърна поддръжка , при които нашите потребители могат да разчитат на нас по всяко време с предимство при необходимост .

Все повече организации  влагат в  хардуерни и софтуерни   продукти, които да  оптимизират  извършваните   задачи . Внедряваме  и  предлагаме поддръжка на   използваните хардуерни и софтуерни   продукти .  Разчитате на  бърза  и  компетентна   намеса при  необходимост,  поддръжка,  всекидневно  архивиране на  данните, защита на  данните  от  неоторизиран достъп. По всяко време  разчитате на системен администратор , който да  разреши проблема  чрез софтуер за отдалечен достъп илина адрес   във фирмата Ви.

Корпоративната   поддръжка на компютри  е предназначена  за фирми , които се нуждаят от квалифицирана поддръжка на компютрите в офиса. При  корпоративната компютърна поддръжка се залага изключително  на сигурността и запазването  на  информацията  на компютрите. Задава се всекидневно  архивиране на данните  на външен твърд диск .Периодично  се тества антивирусната защита и се извършва  хардуерна и софтуерна профилактика на компютрите. При проблем с електронен подпис, сайтовете на НОИ, НАП и други институции разчитате на  моментална  помощ чрез софтуер за отдалечен достъп .

Назначаването  на  техник за компютърна поддръжка на пълен работен ден  често   е неоправдан разход, а  необходимостта  от компютърна поддръжка  е необходима. Затова  подписването на договор за  системна  компютърна поддръжка  е изгоден вариант, със  значително  по-малки средства. Таксата  за абонаментна  компютърна поддръжка   се определя  от услугите,  от които имате нужда и се  договаря  на работна среща.

Success Solutions  предлага   професионални   хардуерни и софтуерни услуги,  администрация  на компютри и сървъри,  проектира  и  администрира  компютърни мрежи,  продава  софтуерни решения.

 

Rate this post


Jul 24 2011

Поддръжка на компютри за фирми

Автор:

Поверяването на поддръжката на компютрите на аутсорсинг  компания  е в следствие на   необходимостта от бързи и професионални   информационни услуги.В стремежа си да  поддържаме сигурна и оптимална работа на клиентите ни, изготвяме  съобразени с нуждите Ви  абонаментни планове  за абонаментна поддръжка на компютри  , при които нашите клиенти  могат да разчитат на нас по всяко време с предимство при обслужване .

Все повече фирми  влагат в  хардуерни и софтуерни   решения , които да подобрят  осъществяваните   операции . Внедряваме  и поддържаме   използваните хардуерни и софтуерни   решения .  Получавате   бърза  и  професионална   намеса при възникнали проблеми ,  отдалечено администриране ,  всекидневно  архивиране на  данните, защита на  данните  от  неоторизиран достъп. По всяко време  разчитате на системен администратор , който да  отговори на въпросите Ви  чрез софтуер за отдалечен достъп илина адрес  в офиса Ви.

Абонаментната ит поддръжка   е услуга  за организации, които се нуждаят от техническа поддръжка на компютрите в офиса. При абонаментната  поддръжка на компютри се залага изключително  на сигурността и запазването  на  информацията  на компютрите. Задава се всеки ден  архивиране на данните  на сървър.Всеки месец  се изпитва антивирусната защита и се извършва  хардуерна и софтуерна профилактика на компютрите. При проблем с електронен подпис, сайтовете на НОИ, НАП и други институции разчитате на  незабавна  помощ чрез  програма за отдалечено администриране.

Назначаването  на  техник за компютърна поддръжка на пълен работен ден  често   е неоправдан разход, а  необходимостта  от компютърна поддръжка  е  безспорна . Затова  сключването  на договор за  корпоративна  компютърна поддръжка  е изгоден вариант, със  значително  по-малки средства. Сумата за абонаментна  компютърна поддръжка   зависи от услугите,  които желаете и се  договаря  на работна среща.

Success Solutions  осъществява   експертни   компютърни услуги,  абонаментна поддръжка на компютри и сървъри,  проектира  и  осъществява мониторинг на  компютърни мрежи,  продава  софтуерни продукти.

Rate this post


Jul 18 2011

Компютърна поддръжка за фирми

Автор:

Системната  компютърна поддръжка  е  услуга  за фирми , които имат нужда от техническа поддръжка на компютрите в офиса. При абонаментната поддръжка се залага най-вече  на сигурноста и запазването  на  информацията  на компютрите. Задава се всекидневно  архивиране на информацията  на отделен компютър. Всеки месец  се изпитва антивирусната защита и се извършва  хардуерна и софтуерна профилактика на компютрите. При проблем с електронен подпис, сайтовете на НОИ, НАП и други институции разчитате на  мигновена  помощ чрез софтуер за отдалечен достъп .

Предоставянето ит поддръжката на аутсорсинг компания  e продиктувана от  необходимостта от бързи и професионални компютърни услуги.В желанието  да осигурим стабилна и оптимална работа на партньорите  ни, предлагаме  индивидуални  месечни пакети  за корпоративна  компютърна поддръжка, при които нашите клиенти  могат да разчитат на нас по всяко време с предимство при обслужване .

Все повече организации  влагат в  бизнес решения, които да ускорят  осъществяваните   задачи . Интегрираме  и  администрираме въведените хардуерни и софтуерни  продукти .  Получавате   експресна  и  компетентна  помощ  при възникнали проблеми ,  поддръжка,  ежедневно  архивиране на информацията , защита на  информацията  от  неоторизиран достъп. По всяко време  разполагате с  системен администратор , който да  отговори на въпросите Ви дистанционно  илина адрес   във фирмата Ви.

Наемането  на  системен администратор  на пълен работен ден  обикновено  е неоправдан разход, а  необходимостта  от  поддръжка на компютрите е  безспорна . Затова  сключването  на договор за  системна   поддръжка на компютрите е изгоден вариант, със  значително  по-малки  разходи . Таксата  за  фирмена   поддръжка на компютри  зависи от услугите,  които желаете и се  договаря  на работна среща.

Success Solutions  извършва   професионални   компютърни услуги,  абонаментна поддръжка  на компютри и сървъри,  проектира  и  администрира  компютърни мрежи,  внедрява  софтуерни програми.

Rate this post


Jun 22 2011

Компютърни услуги и абонаментна поддръжка от Success Solutions

Автор:

Success Solutions извършва професионални хардуерни и софтуерни компютърни услуги, администрация и абонаментна поддръжка на компютри и сървъри, проектира, изгражда и поддържа компютърни мрежи, продава и внедрява софтуерни решения и бизнес продукти, създава и оптимизира фирмени уеб сайтове и т. н.

Хардуерни услуги – диагностика,ремонт и сервиз на компютри и лаптопи – нови и втора употреба. . Разрешаване на възникнали хардуерни проблеми. Замяна на повредени компютърни части с нови компютърни компоненти.

Софтуерни услуги
– инсталация и преинсталация на операционни системи и компютърни програми(инсталиране и преинсталиране на Windows и Linux), внедряване и конфигуриране на специализиран бизнес софтуер, софтуерна защита чрез антивирусна програма и firewall . Възстановяване на изгубена и изтрита информация. Системно архивиране на важна информация. Разрешаване на възникнали софтуерни проблеми дистанционно.

Изграждане на компютърни мрежи – предлагаме проектиране и изграждане на структурно окабеляване, администриране и системна поддръжка на локални компютърни мрежи, Wi-Fi мрежи за офиси, хотели и заведения и други обекти.

Remote support – oтдалечено администриране при възникнал проблем чрез софтуер за отдалечен достъп – за клиенти сключили договор за абонаментна компютърна поддръжка.

Компютърни услуги и поддръжка на компютри от Success Solutions

Компютърна поддръжка и администриране на компютърни системи и периферия
– Консултация при закупуване на офис техника
– Премахване на вируси и шпионски софтуер
– Изграждане и администриране на домашни и офис мрежи
– Инсталация и настройка на мрежово оборудване
– Продажба на специализиран бизнес софтуер
– Архивиране на данни и периодичен backup на информация на независим носител
– Възстановяване на изгубени или изтрити данни чрез специализиран софтуер

Success Solutions предлага качествени и достъпни компютърни услуги. Предлага системна абонаментна поддръжка на Windows и Linux базирани сървъри. Осигурява бърза и сигурна работа на компютрите и офис техниката Ви. Продава нови и употребявани компютри и компоненти, софтуерни продукти и бизнес софтуер. Изгражда и поддържа жични и безжични мрежи за офиси, магазини, хотели, заведения и т. н.

Rate this post