Oct 15 2011

Реализация на българските медицински сестри в чужбина

Автор:

Кадрите с медицинско образование са сред най-търсените в Европейския съюз. Освен частните клиники и болниците медицински сестри набират и старческите домове, а също така и много семейства, които се нуждаят от специализирана медико-социална грижа за свой роднина.

Ако сте с придобита квалификационна степен за медицинска сестра и владеете чужд език възможностите Ви за реализация в чужбина са огромни. В Германия например труда на медицинските сестри е високо ценен и платен. Необходими са Ви само съответните документи включващи най-често автобиография, нотариално заверени и легализирани копия на придобитите дипломи за професионална образование, копие на личната карта, трудовата книжка и сертификата за владеенето на съотвения чужд език.

Добре е също така да се обърнете за съдействие към конкретна посредническа агенция или към Агенцията по заетостта към Министерството на труда и социалната политика, които ще Ви помогнат и съдействат за осъществяването на контакта със съответния чужд работодател.

Атрактивни предложения за работа в Германия на медицински кадри могат да бъдат открити и в интернет. Изисква се единствено доброто владеене на немски език и диплома за съответната професионална квалификация.

Rate this post


Oct 15 2011

Германия търси работна ръка

Автор:

В сравнение с миналата година безработицата в Германия през месец септември е намаляла с 8 процента, което е показател за излизането на страната от световната икономическа криза. На пазара на труда в Германия се отчита висок недостиг на висококвалифицирана работна ръка и в Бундестага се обсъжда възможността за привличането на хиляди квалифицирани работници, специално от Югоизточна Европа и от страни като Испания и Португалия.

Германия търси най-вече ИТ- специалисти, лекари, санитари, персонал за гледане на болни и възрастни хора, С такива кадри разполага и България. Най-важното условие за успех при кандидатстването за работна позиция в Германия е владеенето на немски език. В страната ни за разлика от много други владеенето на немски език не е рядкост и той се предлага интензивно като чужд език в образователните институции.

Друга атрактивна въможност за работа в Германия е сезонната заетост до четири месеца в годината, в областта на хотелиерството и ресторантьорството възоснова на договореност между българската и германската трудова администрация и след направена проверка за състоянието на германския пазар на труда. Не се изискват предварителни умения, както и езикови познания и няма пределна възраст. Агенцията по заетостта съвместно с Централата за чуждестранно и специализирано посредничество (ЦЧСП) – Бон набират също така кандидати за работа като помощен персонал при обслужване на преместваеми обекти при провеждане на изложения, панаири, фолклорни фестивали и други. Офертата включва сезонна заетост до 9 месеца в календарната година; подслон и храна, осигурени от работодателя и адекватно заплащане.

Според федералната агенция по заетостта в Германия има недостиг от 150 хиляди висококвалифицирани специалисти и страната е готова да приеме работна сила от Източна Европа, дори ако кандидатите за работа не владеят немски, а само английски език.

Rate this post