Jul 18 2011

Инвестиции отвъд граница

Автор:

Правенето   на инвестиция  отвъд   родната страна е доста  рисковано   начинание , но дава  много   съществени предимства и възможности на  инициатора  :

– Инвестицията се приема като принос към  развиването   на  локалната  икономика, което би подпомогнало и сформирането на  стабилни  бизнес връзки в съответната държава.
– Предразполага  чуждото  правителство към намаляване на напрежението , оказвано  към    вносителя  ( обикновено  с цел  протекция  на  местния  пазар и производство)
–   Предоставя  възможност за  разрастване  на общия производствен капацитет.
–  Прави  статутен преход от  нормална   внос-износ компания   в международна  компания  с локално базирани  клонове .
–  Помага за  заобикалянето на търговските  пречки  – официални и  неофициални  .
–  Дава   възможности за  правене  на производствени или маркетингови  задачи   заедно с   локални   фирми .
– Помага за намаляване на риска при превоз, чрез използването да различни инкотермс
–  Улеснява  процеса на износ към съответната страна
 В даден момент , вноса на съответна продукция или услуга достига критична маса като разход, докато пазарите в ранен стадий на своето развитие (при налично производство на искания продукт) биха могли да предложат значително по-изгодни цени в замяна на икономическа помощ под формата на инвестиция, технологии и други услуги. Достъпа до нови пазари е друг фактор за преки чуждестранни инвестиции От гледна точка на конкурентоспособността, важно е да знаете дали вашите конкуренти се разширяват, ако да – в чии пазари и благодарение на какви методи. В същото време, трябва да бъде обърнато внимание на отпечатъка, който глобализирането на индустрията оставя върху локалните клиенти.

Достъпа до ново-сформирани пазари е друга причина за преки чуждестранни инвестиции. На определен етап, вноса на съответна продукция или услуга достига критична маса като разход, докато пазарите в начален стадий на своето развитие (при налично производство на искания продукт) биха могли да предложат значително по-добри цени в замяна на икономическо подкрепление под формата на инвестиция, технологии и други услуги.

Rate this post


Jul 8 2011

Митнически посредници в международната търговия

Автор:

Глобалната търговия предлага множество перспективи за развитие на производители и търговци на стоки . Всеки би могъл да е участник в движението на артикули в международната търговия, но за да правим печалба, трябва да долавяме и оценяваме икономическите приети норми и правила, да отговорим на високите надежди за качество и лоялност посредством независими договори, спецификации и сертификати, както и да бъдем отличени във значително конкурентната среда на интернационалната търговия. Внос и износ процесите отделят специално внимание към съществуването на вътрешни ресурси и международните правила . Едно от най-често вижданите затруднения пред вносителите и износителите са митническите механизми и норми .

Митнически агенти и индивидуални посредници способствуват за споменатите по-горе процедури . Митническите агенции изпълняват функцията на своеобразни посредници в интернационалната търговия. Те предоставят на търговците набор от ключови услуги по административното обезпечаване на митническия процес, които имат за цел да ускорят и подпомогнат търговския процес . Според характеристиките на внасяната /изнасяната /транзитната стока, митническите агенти предлагат много услуги включващи:

• транслацията и легализирането на необходими за транзакцията документи

• подготовката , на различни типове митнически, търговски и транспортни документи

• облекчаването на комуникацията между вносител / износител и държавните органи

• направата на декларации, сертификати и удостоверения

• пресмятането на обема на съответните такси, мита, акцизи

• правни консултации във връзка с релевантните за казуса митнически нормативи и действащите закони , консултации относно разнообразните външнотърговски процеси и режими и др.

 

Rate this post