Jul 3 2012

Накратко за адвокатските дружества

Автор:

Правото е една от най-благородните и ценени професии. В последното десетилетии правистите се превърнаха в хора, които са уважавани наравно с доктори, полицаи и пожарникари. Адвокатите от своя страна са квалифицирани специалисти в областта на правото, които дават юридически съвети, консултират по различни въпроси в сферата. Разбира се, те най-често са обединени в адвокатско дружество, което изпълнява цялостната услуга.

В доста от случаите адвокатите също така сформират така наречените адвокатски асоциации. По-голямата част от работата на правистите обаче не е само да оправдава виновни граждани, а също така да защитава права на държавни институции и юридически лица. Адвокатът е лице, което не само познава закона, но и има нужния опит да консултира и съветва клиентите си в различни области на бизнеса, както и за всякакъв вид дела.

Ако трябва да сме чести правистите прилагат правната теория и по този начин я синхронизират със съдебната система на всяка една държава. Няма как да унифицираме нормите и правилата, които се практикуват от адвокатите в различни държави. Това е невъзможно поради факта, че всяка една правна система е до голяма степен различна от другите и си има свои особености. Дори можем да говорим за унифицирани правни системи още по-рядко, но такива не липсват. Най-яркият пример е ЕС.

Правото има куп различни сфери, в които може да бъде прилагано. Можем да започнем от строително и енергийно право, да преминем през търговско и застрахователно право и най-накрая да достигнем до сфери като събиране на вземания, вещно право и право на интелектуалната собственост. В зависимост от опита и големината на всяко адвокатско дружество то услугите биват различен спектър.

Rate this post


Apr 17 2012

За нуждата от адвокат

България  от няколко години е член на Европейския съюз, но съвременното ни демократично общество, така и не мина на ново културно ниво както в областта на юриспруденцията така и в много други области като икономика, политика и гражданско общество. Макар, че темата за гражданските права е широко застъпена и коментирана в медиите малцина от гражданите на страната ни са добре запознати със своите права и даваните им от закона възможности за тяхната защита. Именно по тази причина всеки ден много хора нуждаещи се от квалифицирана правна помощ по редица въпроси търсят помощта на адвокат. Във всички спорни и неясни от законова гледна точка ситуации помощта на високо подготвен и качествен юрист – адвокат е необходима и незаменима. За това и това трябва да бъде първият вариант, към който клиентът изправен пред проблем трябва да се обърне.

Един съвременен професионален адвокат, може да окаже правна помощ по максимално широк спектър от въпроси от всякакво естество. Адвокатът може да поеме пълното юридическо обслужване и контрол над дейността на дадено юридическо лице. Той може да помогне при решаването на широк спектър от правни въпроси, които търговската практика на едно предприятие може да постави, както и осигурява процесуалното представителство на фирмата пред съда и всякакви други органи и организации. Квалифицираният адвокат е отлично запознат с динамиката на съвременните закони и има задълбочени познания по правните дела.  Задължително условие е избраният юрист да има и богат опит по всички юридически въпроси, пред които могат да бъдат изправени населението или търговските организации.

Един адвокат може да бъде незаменим помощник в спорни ситуации, когато ответната страна не желае възникналия спор да бъде разрешен по извънсъдебен начин. Много често в практиката се срещат случаи, при които клиентът нямайки добър адвокат много трудно може да реши своите имотни проблеми или пък правните въпроси свързани с договори и други документи, въплащаващи в себе си значителен материален интерес.

За нуждата от адвокат
5 (100%) 1 vote