Sep 27 2011

Бизнес конкуренция и реклама

Автор:

Ние разглеждаме бизнес конкуренцията като надпревара между две или повече страни, които се стремят да спечелят, чрез авторитет, лоялност и гаранция на своя продукт или услуга. Колкото по-силни са съперниците, толкова е по-голяма бизнес конкуренцията. При много голяма конкуренция се гарантира максимална печалба за клиентите, защото различните конкуренти се надяват да доминират на пазара, чрез насочване към различни отрасли, намаления и компромиси, които да привлекат, колкото се може повече потребители.

Целта на бизнес съперниците е да се извоюва победа в състезанието. Победата би могла да се достигне в резултат на най-различни фактори. Най-значимите фактори за спечелване на конкурентно бизнес предимство са годността на продуктите, ефективността на производството, добре формулираната реклама, по-добър маркетинг, притежанието на разрешителни и т.н.

Позицията, която определена фирма заема в своята област е винаги в синхрон с резултатите от дейността и личните си превъзходства и слабости в сравнение с опонентите. Тази позиция ще очертае и гарантира конкурентността на компанията.

Конкурентната бизнес практика е много важен набор от правила, които трябва да се съблюдават от всеки, който иска да развие и поддържа конкурентоспособността в индустрията. Основно правило в бизнеса е да се диференцират и формулира сравнителен анализ на факторите, които запълват неговата конкурентна позиция и по-ясно, да се анализират печалбите и разходите, къде се намира компанията на пазара, както и ефективността на парите за реклама и маркетинг.

Трябва да се вземе под сериозно внимание на преимуществата на конкуренцията. Силите на конкуренцията могат да се идентифицират, чрез факторите, които определят конкурентната позиция. Такива фактори са: свойствата, качеството, външният вид, опаковката, търговската марка, гаранцията, поддръжката, точността и бързината при доставка и др.

Конкуренцията е изключително важна както за отделния индивид, така и за бизнеса като цяло. При наличие на голяма конкуренция е хубаво да се обърне внимание на различните методи за реклама. Предоставяйте високо качество на своите продукти и услуги и винаги се стремете да намерите начин за тяхното популяризиране. Само по този начин можете да превърнете в силен конкурент в бизнеса.

Rate this post