Nov 22 2012

Пречиствателни станции решават проблемите с канализацията

Автор:

Един от основните проблеми особено в малките населени места, а често и в някои по-големи е липсата на централна канализация. В миналото този проблем се е решавал  с изкопаването на  септична яма и хората не са се замисляли особено за негативите и последствията за природата и тяхното здраве. До голяма степен именно масовото използване на тези нехигиенични приспособления е причина за повечето болести  като холера, коремен тиф и др. подобни, които са взимали стотици жертви по време на епидемии.

В съвременният живот септичните ями дори са забранени със закон и са недопустими от хигиенна гледна точка, защото замърсяват сериозно почвата и подпочвените води.

Навсякъде по света вече всяка къща ако не е  възможно да бъде свързана към централна канализация, то задължително има индивидуална собствена пречиствателна станция. Тези съоръжения вече не са лукс, а  едно удобство и много удачно решение на проблема.

Обикновено в индивидуалните пречиствателни станции се използва биологичен способ за пречистване на отпадъчните води от домакинството като технологиите са различни и непрекъснато се усъвършенстват. По научен път и много изпитания с помощта на всички съвременни постижения на микробиологията учените успяват да постигнат все по-високи показателите на пречистената вода за да може тя да има възможност да бъде повторно използвана. Така освен екологичен ефект от локалните пречиствателни станции се постига и икономически, защото се постига значително пестене на вода, която  на много места е в ограничено количество. Не е тайна, че чистата вода годна за пиене на нашата планета е крайно недостатъчна и нейното разхищение ще има пагубни последствия за бъдещите поколения.

В България за съжаление има цели села, които са все още на септични ями, които са останали от миналото и много хора поради недостиг на средства и сериозната икономическа криза, дори да имат желание, не могат да подменят с пречиствателни станции. На места септичните ями сериозно са замърсили вече кладенци и дори минерални извори.

През последните години се наблюдава голям интерес  към закупуване на селски имоти и тяхното реновиране, което включва и поставянето на пречиствателна станция. Тази тенденция дава сериозни надежди за облагородяването на българските села и екологичния начин на мислене на хората живеещи в тях.

Малките пречиствателни станции са много добро решение за решаване проблема с липсата на канализация на много места, защото са лесни за поставяне, експлоатация, а по-съвременните технологии не се нуждаят и от никаква поддръжка. Пречистената от тях вода може спокойно да бъде използвана повторно за поливане, измиване на плочници, гасене на пожари и други подобни нужди.

Екологичният начин на живот вече е задължително условие за съвременният европеец  и изискванията към всички за опазване на природата и водите в нея се завишават непрекъснато от Европейската комисия за опазване на околната среда.  Това е и причината не всички фирми, които произвеждат пречиствателни станции да получат сертификати за технология. Получаването на тези сертификати е дълъг и сложен процес на изпитания в специално определени и оборудвани за това лаборатории. Това е и една от причините добрите пречиствателни станции да са все още по-трудно достъпни за масовия потребител, а често се получава предлагане на евтини ментета, които нямат почти нищо общо освен външен вид с оригинала.

А при пречиствателните станции външният вид не е от голямо значение, защото те обикновено се вкопават в земята. От тях се очаква ефективност !!!

Автор: WAD Solutions Ltd

Rate this post


Oct 22 2012

Как тестваме вашата питейна вода

Автор:

Пречиствателните станции на Филаделфия предприемат редица предпазни мерки, по време на процеса по добиването и третирането на питейната вода, за да се уверят, че всичко е направено правилно. Всяка пречиствателна станция има своя собствена система за тестване. Всичките три пречиствателни станции на Филаделфия работят 24 часа в денонощието. На всеки етап от преработването на водата за пиене, пречиствателните станции я тестват и това се прави на всеки три часа.Тези тестове позволяват на операторите във пречиствателните станции, за една смяна от  24 часа , да приспособят начина на пречистването на водата  към различни условия (времето и третирането срещу течението може да повлияе на качеството на водата, преди да достигне до нас). Химиците в нашите пречиствателни станции извършват повече от 350 000 теста годишно, за да може да се осигури контрол на процесите. Ако има химически разлив по течението на реката, всмукателната тръба може да бъде затворена, преди  разливът да мине през нея. Някои тестове могат да се извършат и от цифрови анализатори, работещи непрекъснато. И трите пречистателни станции имат капацитет  от  съхранена вода,която стига за един ден, без да е нужно изпомпване от реките. Надзорните органи по отпадъчните и питейни води  са на разположение 24 часа на ден, за да могат да се справят с всякакъв тип проблеми, които могат да възникнат. В допълнение към изследванията, проведени от нашите станции, питейната вода, подавана към града също е подложена на тестване от Бюрото на лабораторни услуги към министерството. Екип от химици, инженери, водни биолози и други специалисти, подлагат водата на лабораторни тестове всеки ден. Специалистите тестват водата в различните етапи от пречистването и, което се осъществява от пречиствателните станции на града, за да се уверят, че  пречистването протича правилно. Бюрото по лабораторни услуги също изземва питейна вода от повече от 65 места из града, за да се увери, че тя е достатъчно чиста, не само когато напуска  нашите пречиствателни станции, но също,че е толкова чиста и когато достигне до нашите клиенти. Те извършват годишно над 100 хиляди тестове за качеството на водата.

Rate this post