Jun 17 2013

Всеки ли може да запаметява голям обем информация?

Автор:

Краткият отговор на този въпрос е ДА, Всеки може. Но все пак защо някой хора като че ли учат с такава завидна лекота сякаш без капка усилие. А други трябва да се потим и повтаряме толкова много, за да запомним един урок по история или география.

Всъщност, всеки е чувал, че мозъкът ни използва само 5% от капацитета си. Така е! Но знаете ли, че мозъкът ни помни информация, която ни е интересна. За това, когато четем например, нещо, което ни е интересно ние го помним и то дълго. А когато трябва да четем или учим нешо насила мозъкът ни се съпротивлява.

Това е феномен, изучаван от много психолози и педагози, един от които е българина д-р Лозанов. Именно той е бащата на един от най-ефикасните методи за преподаване, който изключва всякакъв стрес – suggestopedia. Този метод първо е бил приложен в Европа преди да дойде и у нас. Но вече у нас има много школи за езиково обучение, които работят точно с този метод. В момента, обаче, метода се прилага само в частните учебни заведения, а би бил много полезен в държавното задължително обучение у нас.

На всеки един ученик или поне на повечето му се е случвало да има поне един омразен предмет, по който да изкарва слаби оценки. Ако сте родител не бързайте да вините детето ви. Неговата реакция е защитна. Истинската причина се корени в преподавателя, неговото отношение към учениците и конкретно към всяко детет поотделно.

От друга страна отново на почти всеки ученик му се е случвало да започне да харесва някой предмет, към който преди не е проявявал предпочитания заради начина, по който преподава новият учител. И точно тук е разковничето! Именно начина, по който ни се представя дадена информация възбужда у нас интерес, а от там и мозъкът се активира и запаметява тази информация напълно съзнателно и за дълго време. Много добър пример за това свойство на мозъка е образователното преподаване във вид на игра, което се практикува обикновено в частна целодневна лятна занималня. Там на децата се подава информация във вид на игри, а те дори не забелязват че биват обучавани. Такива  методи има и се прилагат и за обучение на възрастни. Ако искате да накарате детето ви да изкарва по-високи оценки в даден предмет вместо да му се карате измислете начин да активирате любопитството му в тази насока.

 

Rate this post


Jun 3 2013

7 закона за добрия преподавател

Автор:

С умни и любознателни ученици се работи лесно, но истинско постижение е за учителя да успее да предаде материала си на всички останали ученици, да успее да ги запали и те да учат уроците си с любов, усърдие и интерес. Това е мечтата на всеки учител!

Не отдавна у нас е разработен метод на преподаване, който може да сбъдне точно тази мечта на преподавателите. Разработен е методът suggestopedia и то българския учен д-р Лозанов. За жалост този метод бе забравен от нас, но успешно практикуван в Европа. От скоро, обаче доста езикови школи започнаха да преподават точно по този метод. И ето седемте правила на сугестопедията:

–         Първи закон Любов. Това е най-важния закон, който действа като ключ към психиката на ученика. Именно тя кара учениците да бъдат спокойнни и да имат доверие на учителя, за това трябва да бъде искрена.

–         Свобода е вторият закон. Тук учителят подхождайки с любов трябва да има и свободата да преценява най-добрия метод за преподаване на материала индивидуално за всеки ученик.

–         Вяра в чудеса – това е един от най-важните закони в suggestopedia, защото именно вярата вдъхновява и мотивира учителя. А мотивацията и вдъхновението са горивото на мотора. Учителят е просто един празен мотор.

–         Голям учебен обем. Или иначе казано тук важи правилото колкото повече, толкова повече. Колкото повече учебен материал, толкова повече мозъкът се мотивира, организира и запаметява по-бързо и повече.

–         Цялото! Този закон може да опише най-добре с езиково обучение. Когато се преподава чужд език не трябва да се преподават отделни негови части, а да остане цялостен. Тоест граматиката е част от речта също толкова колкото и лексиката.

–         Златното сечение или пропорция: това означава, че трябва да се намери перфектната хармония и баланс в самия начин на преподаване, чрез умерена емоционалност, мотивация, интонация или иначе казано да се създаде един ритъм на преподаване.

–         Изкуство – всякакъв вид изкуство бива въвлечено в учебния процес: от музика до изобразително изкуство. Изкуството е враг на стреса, а в сугестопедията стресът е забранен.

Rate this post


Apr 17 2013

Сугестопедията в езиковото обучение

Автор:

Сугестопедия е нов термин за нас. Сугестологията е наука за внушението и заедно със съпровождащата я десугестия, която означава освобождаване имат невероятен ефект върху паметта . Посредством тези  методологии се подтиква паметта да използва своя пълен капацитет. Сугестопедията е особено полезна при приложната педагогика  Може да я срещнете още под наименованието десугестопедия, сугестопедия или още резервопедия. Тази наука е разработена от Професор доктор Георги Лозанов – виден наш психиатър, учен и психотерапвт.

Този вид педагогически метод е особено ефективен при езиковото обучение. Често се използва при обучението в ранна възраст. Най-често в детската градина и началните години в основното образование. От съвсем скоро можете да видите и прочете за сугестопедията в сайтовете на езикови школи. Всъщност този педагогически подход е усвоен и прилаган от някои преподаватели без самите те да са били наясно за това. Този вид преподаване обвързва интелектуалната дейност на мозъка с емоциите и физическото състояние на покой. Под формата на игра се интегрира огромно количество информация, която се запаметява ефикасно.

Според психологията всяка информация, която се явява заедно със силен емоционален момент се запаметява. Това може да бъде миризма, вкус, израз и други подобни, и това именно е причината да не харесваме вкуса на определена храна например. Тези наблюдения на психоемоционалното състояние и съответно резултат дават идеята как тези факти да се използват в положителна светлина. Всеки, който се е захванал с езиково обучение знае, че езикът изисква много упоритост, време и повтаряне. Но благодарение на сугестологията езикът по-лесно и дългосрочно започва пропива в паметта ни. Когато нещо ни направи впечатление ние го запомняме. Когато нещо противоречи на здравата логика ние го запомняме. Например всички помним култови изрази от известни филми български или не. Това е така не защото винаги самите изрази са нещо особено, а защото са изказани по начин, който ни е направил впечатление. Например всички сме чували и помним култовите фрази „убиец на жива риба”, „ когато говориш с мен ще мълчиш” – това са примери за противоречие на здравата логика за това у нас възниква чувство за хумор и запомняме фразата. Друг много известен израз е „I will be back baby!” на Арнолд Шварценегер. Самият израз не е нещо особено, но начина по който е казан, както и авторитета на известен актьор ни въздейства и ние го запомняме.

Rate this post


Mar 9 2013

Езиково обучение в ранна възраст

Автор:

Дали да запишем детето си на чужд език и на каква възраст е подходящо да започне да учи чужд език? Това са много важни въпроси в днешно време, когато границите се отвориха и вече не е достатъчно да знаеш един език, за да си намериш добре платена работа в частния сектор. Всеки родител иска да даде най-добрия старт на детето си, но много родители се притесняват да не фурстрират децата си от твърде ранна възраст.

Практиката и учените показват, че езиковото обучение в ранна възраст е полезно и развива много по-добре умствената дейност от който и да е друг учебен предмет. Често децата, които са отгледани още от бебета от двуезични родители проговарят по-късно, но за това пък на възраст от 4-5 годинки владеят чудесно два езика.

Често се случва така, че родителите се притесняват да не объркат датето при изучаване и на двата езика. До скоро се смяташе, че най-добрата възраст за започване на чужд език е при навлизането в пубертета  на 10-12 годишна възраст, когато младежите вече са усвоили граматиката и лексиката на майчиния си език. Но скорошни проучвания опривергаха тази теория за езиковото обучение. Оказва се, че колкото по-рано толкова по-добре. Изучаването на чужд език води до по-добро усвояване и умения и на родния такъв. Поради това министрите на образованието в страните членки на Европейският съюз одобряват преподаването ан чужд език от ранна възраст.

Изучаването на чужд език има редица плюсове. Освен, че в бъдеще дава добри шансове на детето ви като част от квалификацията му, езиковото образование влияе върху възприятията му на различни култури. Обогатява мирогледа му и развива мозъчната дейност така, че изучаването на всеки следващ език да става все по-лесно и бързо. Факт е, че хората които са усвоили два езика усвояват трети много по-бързо дори и ако езиците не са от една и съща езикова група.

Rate this post