Jun 17 2013

Всеки ли може да запаметява голям обем информация?

Автор:

Краткият отговор на този въпрос е ДА, Всеки може. Но все пак защо някой хора като че ли учат с такава завидна лекота сякаш без капка усилие. А други трябва да се потим и повтаряме толкова много, за да запомним един урок по история или география.

Всъщност, всеки е чувал, че мозъкът ни използва само 5% от капацитета си. Така е! Но знаете ли, че мозъкът ни помни информация, която ни е интересна. За това, когато четем например, нещо, което ни е интересно ние го помним и то дълго. А когато трябва да четем или учим нешо насила мозъкът ни се съпротивлява.

Това е феномен, изучаван от много психолози и педагози, един от които е българина д-р Лозанов. Именно той е бащата на един от най-ефикасните методи за преподаване, който изключва всякакъв стрес – suggestopedia. Този метод първо е бил приложен в Европа преди да дойде и у нас. Но вече у нас има много школи за езиково обучение, които работят точно с този метод. В момента, обаче, метода се прилага само в частните учебни заведения, а би бил много полезен в държавното задължително обучение у нас.

На всеки един ученик или поне на повечето му се е случвало да има поне един омразен предмет, по който да изкарва слаби оценки. Ако сте родител не бързайте да вините детето ви. Неговата реакция е защитна. Истинската причина се корени в преподавателя, неговото отношение към учениците и конкретно към всяко детет поотделно.

От друга страна отново на почти всеки ученик му се е случвало да започне да харесва някой предмет, към който преди не е проявявал предпочитания заради начина, по който преподава новият учител. И точно тук е разковничето! Именно начина, по който ни се представя дадена информация възбужда у нас интерес, а от там и мозъкът се активира и запаметява тази информация напълно съзнателно и за дълго време. Много добър пример за това свойство на мозъка е образователното преподаване във вид на игра, което се практикува обикновено в частна целодневна лятна занималня. Там на децата се подава информация във вид на игри, а те дори не забелязват че биват обучавани. Такива  методи има и се прилагат и за обучение на възрастни. Ако искате да накарате детето ви да изкарва по-високи оценки в даден предмет вместо да му се карате измислете начин да активирате любопитството му в тази насока.

 

Rate this post