Jun 3 2013

7 закона за добрия преподавател

Автор:

С умни и любознателни ученици се работи лесно, но истинско постижение е за учителя да успее да предаде материала си на всички останали ученици, да успее да ги запали и те да учат уроците си с любов, усърдие и интерес. Това е мечтата на всеки учител!

Не отдавна у нас е разработен метод на преподаване, който може да сбъдне точно тази мечта на преподавателите. Разработен е методът suggestopedia и то българския учен д-р Лозанов. За жалост този метод бе забравен от нас, но успешно практикуван в Европа. От скоро, обаче доста езикови школи започнаха да преподават точно по този метод. И ето седемте правила на сугестопедията:

–         Първи закон Любов. Това е най-важния закон, който действа като ключ към психиката на ученика. Именно тя кара учениците да бъдат спокойнни и да имат доверие на учителя, за това трябва да бъде искрена.

–         Свобода е вторият закон. Тук учителят подхождайки с любов трябва да има и свободата да преценява най-добрия метод за преподаване на материала индивидуално за всеки ученик.

–         Вяра в чудеса – това е един от най-важните закони в suggestopedia, защото именно вярата вдъхновява и мотивира учителя. А мотивацията и вдъхновението са горивото на мотора. Учителят е просто един празен мотор.

–         Голям учебен обем. Или иначе казано тук важи правилото колкото повече, толкова повече. Колкото повече учебен материал, толкова повече мозъкът се мотивира, организира и запаметява по-бързо и повече.

–         Цялото! Този закон може да опише най-добре с езиково обучение. Когато се преподава чужд език не трябва да се преподават отделни негови части, а да остане цялостен. Тоест граматиката е част от речта също толкова колкото и лексиката.

–         Златното сечение или пропорция: това означава, че трябва да се намери перфектната хармония и баланс в самия начин на преподаване, чрез умерена емоционалност, мотивация, интонация или иначе казано да се създаде един ритъм на преподаване.

–         Изкуство – всякакъв вид изкуство бива въвлечено в учебния процес: от музика до изобразително изкуство. Изкуството е враг на стреса, а в сугестопедията стресът е забранен.

Rate this post


Jul 20 2010

Шофьорски курс – първа фаза за получаване на шофьорска книжка

Автор:

Всеки трябва да мине шофьорски курс, ако иска да се научи да шофира и най-вече да вземе книжка. Такъв е законът! Този курс обучава бъдещите шофьори на много от фактите при карането. Там се дискутират и теории, правила и закони за това как да бъдете добър шофьор.

Това не са единствените факти, които се обсъждат. Учат ви и на начините за израсходване на по-малко гориво докато карате.
Разбира се освен теоретичната част на шофьорските курсове има и практични уроци. Те обучават бъдещият шофьор как да пали и гаси колата безопасно, как да карат назад, как да паркират и много други методи и техники за безопасно шофиране на автомобил.

Първоначално за практическата част се използва полигон. Чак когато инструктурите са сигурни, че може да се справяте,
ще имате възможност да карате по градските улици. Там ще се научите как да се справяте в по-напрегнати ситуации с трафика
и как да пазите пешеходците.

След като минете Вашият шофьорски курс, ще бъдете изпитан пред комисия. Ако се справите добре, това ще бъде важен знак,
че можете да получите шофьорска книжка.

Rate this post