Jul 3 2012

Накратко за адвокатските дружества

Автор:

Правото е една от най-благородните и ценени професии. В последното десетилетии правистите се превърнаха в хора, които са уважавани наравно с доктори, полицаи и пожарникари. Адвокатите от своя страна са квалифицирани специалисти в областта на правото, които дават юридически съвети, консултират по различни въпроси в сферата. Разбира се, те най-често са обединени в адвокатско дружество, което изпълнява цялостната услуга.

В доста от случаите адвокатите също така сформират така наречените адвокатски асоциации. По-голямата част от работата на правистите обаче не е само да оправдава виновни граждани, а също така да защитава права на държавни институции и юридически лица. Адвокатът е лице, което не само познава закона, но и има нужния опит да консултира и съветва клиентите си в различни области на бизнеса, както и за всякакъв вид дела.

Ако трябва да сме чести правистите прилагат правната теория и по този начин я синхронизират със съдебната система на всяка една държава. Няма как да унифицираме нормите и правилата, които се практикуват от адвокатите в различни държави. Това е невъзможно поради факта, че всяка една правна система е до голяма степен различна от другите и си има свои особености. Дори можем да говорим за унифицирани правни системи още по-рядко, но такива не липсват. Най-яркият пример е ЕС.

Правото има куп различни сфери, в които може да бъде прилагано. Можем да започнем от строително и енергийно право, да преминем през търговско и застрахователно право и най-накрая да достигнем до сфери като събиране на вземания, вещно право и право на интелектуалната собственост. В зависимост от опита и големината на всяко адвокатско дружество то услугите биват различен спектър.

Rate this post


Mar 4 2011

Болничният лист съвсем скоро ще отиде в историята

Автор:

Болничният лист съвсем скоро ще отиде в историята и на служителите вече няма да се налага да разнасят документите от джипито до фирмата и след това до НОИ. Причината е, че до края на годината кабинетът ще въведе електронен болничен, който от личния лекар ще се изпраща директно в НОИ.

Това ще стане с помощта на нова система, която осигурителният институт, лекарите и фирмите ще трябва да въведат. С нея счетоводителите на компаниите ще виждат документа и ще попълват само данните на фирмата. След това болничният ще отива в системата на НОИ, която ще го обработва веднага по право. Системата ще се въведе на три стъпки, като първата влиза в сила от 1 юли, реши правителството днес.

През лятото фирмите вече няма да се редят на опашки в НОИ, за да предават болничните листове на своите служители. Приложението, което е предназначено за работодателите, ще се попълва по право електронно. Самите хартиени документи ще се предават в осигурителния институт със служебна кореспонденция. За целта ще бъде променен образецът на болничния лист.

С електронната обработка на болничните листове фирмите ще пестят много време. Те няма да трупат документите, за да ги носят на определена дата в осигурителния институт, а ще имат онлайн връзка с НОИ и в момента, в който служител им донесе болничен лист, веднага ще попълват тази част, която се отнася за тях. Така работодателите ще бъдат сигурни, че няма да се допускат грешки.

Ще има и по-голям контрол върху изплащането на обезщетения. Бизнесът е много чувствителен към тази тема, след като от средата на миналата година плаща парите за първите три дни от болничните, коментираха експертите от института.

Електронното попълване от фирмата ще улесни и самите работници. Така ще се ускори и изплащането на обезщетенията им. Сега голяма част от забавянията на парите идват от по-късното представяне на документите от работодателите. От електронно попълване на болничните ще се възползват и самоосигуряващите се лица.

Втората стъпка ще задължи лекарите да попълват новия формуляр в електронен вариант, а третата стъпка е той да отива само по мрежата в НОИ по право, без хартиено копие.

Когато новата система се въведе, инспекторите от НОИ, НАП и здравната каса ще могат много по-лесно да правят проверки за достоверността на болничните. Те ще могат да проследяват дали служителят наистина е болен, какви изследвания са му правени и коректно ли работодателят е изплатил обезщетението.

Rate this post