Jun 10 2014

Всичко за днешните пречиствателни съоръжения

Автор:

Днес на пазара можете да откриете всякакви стоки за дома, като така да изберете точно това, от което се нуждаете. Често обаче това огромно разнообразие може да ви обърка значително и в главата ви да изникнат множество въпроси, на които да не можете сами да си отговорите.

И така, днес темата свързана с опазването на околната среда става все по-обсъждана в много страни по света. Хората започнаха да осъзнават, че ресурсите на планетата ни са ограничени и това от своя страна изисква тяхното опазване, защото така един ден в буквален смисъл на думата можем да се окажем без вода, храна и други необходими за оцеляването ни природни блага. Да, може би ще си кажете, че водата е на практика един неизчерпаем източник, но това далеч не е така. В тази тема няма да се стараем да оспорваме мнението на оптимистите, а ще се опитаме да ви отворим очите и да ви покажем ясно и адекватно решение на проблема, което се нарича домашни пречиствателни съоръжения.

Това най-простичко казано са умалени копия на големите станции в градовете. Основаната им разлика е в капацитета на работа, но иначе друга различие трудно бихте могли да намерите, като разбира се не броим и големината на двата вида съоръжения. И така, основно етапите на работа на локалните пречиствателни съоръжения за които може да прочетете повече на http://ecoteam-bg.com/ може да се раздели на два. При първия от тях се прави пречистване на водата от по-едрите неразтворими отпадъци, а след това следва самата дезинфекция на водата от вредните метали и токсини. Монтирането им също е доста лесно, тоест те просто се вкопават в земята.

Другата добра новина е, че тези системи за локална употреба заместват изцяло така неприятните септични ями в селата, но и това че те работят изцяло автономно. Освен това, тези пречиствателни съоръжения могат да обслужват едновременно повече от едно домакинство, а също така и по-малки обществени обекти или пък заведения.

 

Rate this post


Nov 22 2012

Пречиствателни станции решават проблемите с канализацията

Автор:

Един от основните проблеми особено в малките населени места, а често и в някои по-големи е липсата на централна канализация. В миналото този проблем се е решавал  с изкопаването на  септична яма и хората не са се замисляли особено за негативите и последствията за природата и тяхното здраве. До голяма степен именно масовото използване на тези нехигиенични приспособления е причина за повечето болести  като холера, коремен тиф и др. подобни, които са взимали стотици жертви по време на епидемии.

В съвременният живот септичните ями дори са забранени със закон и са недопустими от хигиенна гледна точка, защото замърсяват сериозно почвата и подпочвените води.

Навсякъде по света вече всяка къща ако не е  възможно да бъде свързана към централна канализация, то задължително има индивидуална собствена пречиствателна станция. Тези съоръжения вече не са лукс, а  едно удобство и много удачно решение на проблема.

Обикновено в индивидуалните пречиствателни станции се използва биологичен способ за пречистване на отпадъчните води от домакинството като технологиите са различни и непрекъснато се усъвършенстват. По научен път и много изпитания с помощта на всички съвременни постижения на микробиологията учените успяват да постигнат все по-високи показателите на пречистената вода за да може тя да има възможност да бъде повторно използвана. Така освен екологичен ефект от локалните пречиствателни станции се постига и икономически, защото се постига значително пестене на вода, която  на много места е в ограничено количество. Не е тайна, че чистата вода годна за пиене на нашата планета е крайно недостатъчна и нейното разхищение ще има пагубни последствия за бъдещите поколения.

В България за съжаление има цели села, които са все още на септични ями, които са останали от миналото и много хора поради недостиг на средства и сериозната икономическа криза, дори да имат желание, не могат да подменят с пречиствателни станции. На места септичните ями сериозно са замърсили вече кладенци и дори минерални извори.

През последните години се наблюдава голям интерес  към закупуване на селски имоти и тяхното реновиране, което включва и поставянето на пречиствателна станция. Тази тенденция дава сериозни надежди за облагородяването на българските села и екологичния начин на мислене на хората живеещи в тях.

Малките пречиствателни станции са много добро решение за решаване проблема с липсата на канализация на много места, защото са лесни за поставяне, експлоатация, а по-съвременните технологии не се нуждаят и от никаква поддръжка. Пречистената от тях вода може спокойно да бъде използвана повторно за поливане, измиване на плочници, гасене на пожари и други подобни нужди.

Екологичният начин на живот вече е задължително условие за съвременният европеец  и изискванията към всички за опазване на природата и водите в нея се завишават непрекъснато от Европейската комисия за опазване на околната среда.  Това е и причината не всички фирми, които произвеждат пречиствателни станции да получат сертификати за технология. Получаването на тези сертификати е дълъг и сложен процес на изпитания в специално определени и оборудвани за това лаборатории. Това е и една от причините добрите пречиствателни станции да са все още по-трудно достъпни за масовия потребител, а често се получава предлагане на евтини ментета, които нямат почти нищо общо освен външен вид с оригинала.

А при пречиствателните станции външният вид не е от голямо значение, защото те обикновено се вкопават в земята. От тях се очаква ефективност !!!

Автор: WAD Solutions Ltd

Rate this post


Oct 22 2012

Как тестваме вашата питейна вода

Автор:

Пречиствателните станции на Филаделфия предприемат редица предпазни мерки, по време на процеса по добиването и третирането на питейната вода, за да се уверят, че всичко е направено правилно. Всяка пречиствателна станция има своя собствена система за тестване. Всичките три пречиствателни станции на Филаделфия работят 24 часа в денонощието. На всеки етап от преработването на водата за пиене, пречиствателните станции я тестват и това се прави на всеки три часа.Тези тестове позволяват на операторите във пречиствателните станции, за една смяна от  24 часа , да приспособят начина на пречистването на водата  към различни условия (времето и третирането срещу течението може да повлияе на качеството на водата, преди да достигне до нас). Химиците в нашите пречиствателни станции извършват повече от 350 000 теста годишно, за да може да се осигури контрол на процесите. Ако има химически разлив по течението на реката, всмукателната тръба може да бъде затворена, преди  разливът да мине през нея. Някои тестове могат да се извършат и от цифрови анализатори, работещи непрекъснато. И трите пречистателни станции имат капацитет  от  съхранена вода,която стига за един ден, без да е нужно изпомпване от реките. Надзорните органи по отпадъчните и питейни води  са на разположение 24 часа на ден, за да могат да се справят с всякакъв тип проблеми, които могат да възникнат. В допълнение към изследванията, проведени от нашите станции, питейната вода, подавана към града също е подложена на тестване от Бюрото на лабораторни услуги към министерството. Екип от химици, инженери, водни биолози и други специалисти, подлагат водата на лабораторни тестове всеки ден. Специалистите тестват водата в различните етапи от пречистването и, което се осъществява от пречиствателните станции на града, за да се уверят, че  пречистването протича правилно. Бюрото по лабораторни услуги също изземва питейна вода от повече от 65 места из града, за да се увери, че тя е достатъчно чиста, не само когато напуска  нашите пречиствателни станции, но също,че е толкова чиста и когато достигне до нашите клиенти. Те извършват годишно над 100 хиляди тестове за качеството на водата.

Rate this post


Aug 10 2012

Мини пречиствателни станции за еднофамилни къщи

Автор:

Поради една или друга причина, много извънградски къщи остават без достъп до канализационна мрежа. Това налага монтиране на локални пречиствателни станции, за да се реши проблема с отпадните води на домакинството. За такива малки жилища, в които обитават от 1 до не повече от 10 човека, не са необходими съоръжения с голяма мощност. За хората, които обитават малки къщички, някъде на село, въпроса с пречистване на водата просто не стои – тези хора нямат нито пералня, нито вана, нито дори тоалетна вътре в къщата. Това са хора, привикнали на спартански живот от деца и за тях е напълно естествено да си живеят така, както родителите и дядовците им.
Идва обаче момента, в който къщичката става необитаема и нейните наследници я продават. Човекът, който ще я купи няма да може да живее така, като е живял предишният и собственик. Затова първото нещо, което правят новите собственици е, да потърсят оферти за пречиствателни станции цени и модели, които да са подходящи за тях. Ремонта на една стара, еднофамилна къща често може да струва повече, отколкото е платил купувачът за нея. Като се сметнат разходите за изграждане на баня, тоалетна и кухня, сумата нараства и не е само това – вероятно ще се наложат и по-сериозни ремонти на покрива и други елементи.
Сред множеството модели индивидуални пречиствателни станции има и такива, с малък капацитет, подходящи за еднофамилни къщи. Добре е преди да започне големият ремонт, пречиствателното съоръжение да е избрано и поръчано, за да може новата канализация на къщата да се включи в него. В зависимост от технологията за пречистване на водата, някои съоръжения имат нужда от периодична профилактика, но не по-рано от две години от момента на монтажа. Ако пречиствателното съоръжение е с подходящ капацитет и се поддържа добре, то ще осигури спокойствие и комфорт при ползване на къщата за поколения напред.

Rate this post


Apr 23 2012

Септичните ями и как те замърсяват околната среда

Автор:

Подземните води представляват съществена част от оттока на водите в България като през сезона на маловодие са главен източник на подхранване на речната мрежа.

Количеството им е около една трета от общо водовземаните води. По произход, физико-химични свойства и цели, за които се използват подземните води в България се делят на три основни вида – пресни студени, минерални и високоминерализирани.Обикновено водата се добива от сондажни кладенци. Много частни домове също имат кладенци и сондажи.

За голямо съжаление през последните столетия поради замърсяване от битови отпадъчни води, употребата на различни видове изкуствени торове и др. замърсители, голяма част от подземните реки са силно замърсени.Липсата на канализация, недостига на пречиствателни станции в огромна част от територията на страната и огромния брой септични ями, са довели до този проблем. Веднъж замърсени подземните води замърсяват трайно почвата и могат да пренесат и разпространят замърсители на голямо разстояние от техния източник.

Изключително важно е да се знае, че подземните води нямат свойството да се самопречистват както повърхностните води, така че дори замърсителите да не претърпят сериозни и опасни промени, те остават във водата и я правят негодна за консумиране.

Проблема с пречистването на водите е от огромна важност и не случайно е се поставя като първостепенен през последните години.Необходимостта от пречиствателни станции е неоспорима.Застрояването напоследък на райони далеч от централна канализация, трябва задължително да включва и пречиствателна станция за отпадните води, а в районите където има много септични ями, водата от сондажите да се изследва преди да се използва.Важно е когато искаме да живеем близо до природата, да не забравяме, че трябва и да се грижим за нея. Така и тя ще ти отвърне със същото – ще се погрижи за нас и ще ни осигури чиста вода.

Rate this post


Apr 17 2012

Третиране на сантинни води

Автор:

ОПИСАНИЕ НА ИНСТАЛАЦИЯТА

Съгласно конвенцията MARPOL всички кораби, пускащи котва в пристанище Щетин трябва да се освободят от сантинни води и различни други отпадъчни води.

ЕнвироХеми ГмбХ изгради пречиствателна станция за третиране на сантинните води и води от трюмовете.

Първоначално отпадъчните води се буферират, мазнините и маслата се разделят гравитачно и впоследствие се отделят от водната фаза. След това разделяне водите се припомпват към флотационния модул, преминавайки през коалесцентен фазов сепаратор. Чрез добавяне на подходящи химикали останалите мастни емулсии се отделят напълно.

Водите, използвани за почистването на трюмовете са замърсени с неразтворени вещества, които се отделят и пресоват през шнекова решетка. След това отпадъчните води се припомпват заедно с третираните сантинни води към модула за биологично третиране.

Изграждането на цялата инсталация, включително и строителния и електро надзор бяха извършени през 1999 от ЕнвироХеми ГмбХ като главен изпълнител.  През първата година на функциониране на пречиствателната станция бяха извършени обичайните контролни посещения, а също така бяха предоставени експресни сервизни услуги от нашия сервизен център в Щетин.

ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ

Капацитет

Сантинни води                          150 m3/d

Промивни води от трюмовете

60 m3/h

 

Натоварване на отпадъчните води

Вход           Изход

Мазнини                     max 90%  < 10 ppm

Неразтворени в-ва                  max  5%    < 265 ppm

ОБХВАТ НА ДОСТАВКА

Общо и  детайлно проектиране + изграждане + монтаж + пуск

Rate this post