Jan 29 2013

Счетоводни къщи София

Автор:

Счетоводните къщи извършват най-различни счетоводни услуги, които са необходими за нормалното функциониране на Вашата компания. Обикновено се предлага пълно ТРЗ, счетоводно и данъчно обслужване на базата на абонаментни договори за текущо обслужване сключени между счетоводната къща и клиента т.е. Вашата компания.

И в счетоводни къщи София както в повечето счетоводни къщи се предлагат пълни счетоводни усуги, които тук са в пълно съответствие спрямо нуждите на клиентите. Тук се предлага високо специализирана услуга на данъчна защита в процесите на различно данъчно производство пред институции като НАП и НОИ. Изготвят се най-различни възражения и жалби срещу издадени ревизионни доклади или актове.

В счетоводни къщи София на най-виско професионално ниво се предлагат както оперативно счетоводство, така и текущо и годишно приключване, но и специфично годишно приключване.

Най-добрият избор за Вас и Вашата компания е счетоводни къщи София защото тук ще получите адекватно обслужване с най-виско качество и професионализъм, на конкурентни цени от високо квалифициран и опитен персонал.

Във Финансово счетоводна къща „Proxima-accounting” клиента винаги е на първо място и обслужването е съгласно нужди на Вашата компания. Ние знаем, че всички 5 минути са занчайни за Вас и за Вашата компания затова разполагаме с всички необходими услуги на едно място.

Съветваме Ви да бъдете претпазливи при избирането на счетоводна къща, която да извършва необходимите услуги за Вашата фирма. В последните години не рядко се забелязват случаи на неоторизирани издаване на фактури и редица други нарушения от несъвестни счетоводни къщи. Обикновено счетоводството разполага пълномошно за определни действия във вързка с дейността на фирмата, които не рядко се случва да бъдат злоупотребени във Ваша вреда. Така на пример много комапнии са озоваха задължняли с ДДС пред държавата в голями размери по 100 000, 200 000 лева, порати тези неоторизиранао издадени фактури. Също така много счетоводители са прехвърляли пари към блиски до тях компании, а фирмите фалираха поради тези причини.

Rate this post


Sep 17 2012

Изгодно ли е да наемем счетоводна кантора?

Автор:

Безразсъдното прахосване на ресурси вече е лукс, който не могат да си позволят и най-богатите компании. Оптимизирането на разходите се превърна като задължително условие за оцеляване на всеки един бизнес.

Като част от политиката за намаляване на разходите на много фирми, предимно от малкия и среден бизнес, е ползването на услугите на външни счетоводни специалисти. Това са т. нар. специализирани счетоводни предприятия, познати още като счетоводни кантори или счетоводни къщи.

Много лесно всеки един предприемач може да изчисли, колко е месечната издръжка на един нает на трудов договор счетоводител. Безспорно за новостартиращи фирми и дружества с малък обем документооборот и персонал, сключването на договор със счетоводна кантора е единствения рационален вариант за водене на счетоводна отчетност. Месечната цена за счетоводно обслужване е в пъти по-малка от разходите за заплати, осигуровки и поддържане на работно място на счетоводител на трудов договор. Освен това се спестява от закупуване и поддръжка на счетоводен софтуер.

От друга страна рискът да се предоставят финансите на фирмата в ръцете на неквалифициран или некоректен субект е много по-малък. Това е така, защото счетоводните кантори, за да оцелеят в този силно конкурентен бранш, са длъжни да имат опитен и квалифициран екип, който да може бързо да намира отговор на многобройните казуси, съпътстващи счетоводната отчетност, както и поддържат едно конкурентно високо качество на предлаганите счетоводни услуги. Наред с това отношенията със счетоводната къща са регламентирани с договор, с който счетоводната компания поема отговорност за счетоводното обслужване, с което споделя част от риска от глоби и санкции.

Изводите са, че за малки компании безспорно е много по изгодно да ползват услугите на счетоводна кантора. Така те ще получат по-качествени счетоводни услуги, на по-ниска цена и с по-малък риск, като ще им остане повече време да се насочат вниманието си към основната си дейност.

Повече за предимствата на външното счетоводно обслужване (т. нар. аутсорсинг на счетоводни услуги) може да научите от тук.

Rate this post


Nov 8 2010

Полезни съвети за намиране на добра счетоводна къща

Автор:

Счетоводните къщи могат да бъдат полезни в много случаи, но най-често те са необходими на хора, които притежават собствен бизнес и се нуждаят от услугите им относно отчитането на текущата дейност на фирмата им, изготвяне на данъчните декларации и управлението на разчетите с наетия персонал.

В големите градове обикновено има голям избор на фирми, извършващи счетоводни услуги.  Някои от тях са специализирали в обслужването на конкретен тип фирми, а други са натрупали опита си с разнообразни фирми, работещи в различни отрасли на икономиката. Голямото разнообразие е хубаво нещо, но освен това понякога затруднява избора. Ето някои полезни съвета, които биха улеснили процеса на търсене на подходящата за бизнеса Ви счетоводна кантора.

Като за начало, добра идея е да извършите едно бързо търсене в интернет за фирми, предлагащи счетоводни услуги. Това ще Ви даде списък на потенциални счетоводни къщи, намиращи се на територията на Вашия град.  Разгледайте добре резултатите, а може и да се опитате да научите нещо повече за техните собственици, миналото им, техния опит, репутация и типа клиенти, с които обикновено работят.

Добра идея е да се консултирате с различни професионални организации на счетоводителите, защото членуването в тях по категоричен начин доказва висока компетентност и авторитет на счетоводителя, както и правото му да подписва финансовите отчети на фирмата Ви. В България има няколко подобни организации, като официалната е Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС). Това проучване не е загуба на време, защото изборът на счетоводна къща е избор на дългосрочен партньор, от когото малко или много ще зависи бъдещото развитие на бизнеса Ви и отношенията Ви с държавните институции като НАП и НОИ.

Също така добра идея е да поговорите със собственици на бизнес, подобен на Вашия, които да дадат своята лична препоръка за една или друга счетоводна къща. Това е добър начин, защото бихте могли да поговорите с колегите си за отношенията, които имат те със своите счетоводители – доколко са доволни от техния характер, яснота на обясненията, бързината на работата им, и всички останали важни за Вас неща. Също така ще получите честна и точна информация за актуалните цени на счетоводни услуги, защото различните счетоводни кантори определят по различен начин своите такси. Ако предварително се запознаете с равнището на цените във Вашия град, по-лесно ще успеете да направите информирания си избор.

След предварителното проучване, изберете няколко подходящи на пръв поглед счетоводни къщи, и се срещнете лично със собствениците им. Това е задължително, защото преди да направите избора си трябва да се уверите, че счетоводителят Ви има опит с Вашия тип бизнес. Например, ако се занимавате с внос на стоки от страни, извън Европейския съюз, вие трябва да откриете счетоводител, който е работил с подобни фирми и е добре запознат с различните митнически правила, норми и регулации, свързани с тази дейност. Но освен компетентността и опита на счетоводителя, обърнете внимание и на личното си усещане за това доколко ще Ви бъде приятно да работите с него. Дори и да е изключителен специалист в областта си, ако не се чувствате добре около него, винаги можете да откриете някой друг, още по-подходящ за Вас.

Въпреки огромните трудности на прехода към пазарна икономика, все пак България постепенно се превръща в развита европейска държава. Един от признаците за това е увеличеният контрол от страна на държавата върху спазването на данъчното и осигурителното законодателство. Ето защо с течение на времето изборът на добра счетоводна къща ще става все по-важен.

Rate this post