Dec 15 2013

Годишно счетоводно приключване

Автор:

Счетоводството е наука имаща за цел вярно и честно представяна на всички стопански процеси, явления и операции в предприятието и даване на ясна картина за имущественото състояние и финансовия резултат на фирмата.

Счетоводната отчетност е непрекъснат процес, тъй като изисква текущо отразяване на стопанската активност на фирмата. Крайният и най-отговорен и важен етап на цялостната счетоводна дейност е годишното счетоводно приключване. То се изразява в преработване и обобщаване на текущата счетоводна информация в обобщен и синтезиран вид.

Така се получава цялостна картина на имущественото и финансово състояние на дружеството за отчетния период, като счетоводната отчетност се синтезира във вид, даващ нужната информация на заинтересованите лица – държава, мениджмънт на дружеството, инвеститори, акционери, кредитори, персонал и т.н.

Годишното счетоводно приключване се изразява в съставяне на годишен финансов отчет, както и годишна данъчна декларация за дължимият корпоративен данък.

Счетоводителят, който прави годишното приключване, трябва да има необходимият в Закона за счетоводството образователен ценз и трудов стаж, за да има право да съставя и подписва годишния финансов отчет. Трудовият стаж е различен в зависимост, образователната степен на лицето и от професионалният му опит. Най-малко трудов стаж се изисква, когато съставителят е с висше икономическо образование, счетоводна специалност и има професионален опит като счетоводител, вътрешен или външен одитор, стаж в областта на данъчните и финансови инспекции, или е преподавател по счетоводство. В този случай необходимият стаж е само две години.

Срокът за изготвянето на годишния финансов отчет  и подаването на данъчната декларация в Националната агенция по приходите (НАП) е до 31 март. Затова най-натовареният период на всеки счетоводител, счетоводен отдел или счетоводна кантора е от началото на януари до края на март, когато наред с текущата си счетоводна работа, трябва да изготвят и подават годишни и статистически отчети, както и данъчни декларации. Изключение правят Едноличните търговци (ЕТ), чиито отчети и данъчни декларации се изготвят и подават в срок до 30 април.

Годишното счетоводно приключване е отговорен акт и към него трябва да се подходи изключително прецизно. Факт е обаче, че в страната ни контролът върху изготвянето на годишните отчети е почти нулев, което предполага масовото им манипулиране и изопачаване.

Rate this post


Sep 17 2012

Изгодно ли е да наемем счетоводна кантора?

Автор:

Безразсъдното прахосване на ресурси вече е лукс, който не могат да си позволят и най-богатите компании. Оптимизирането на разходите се превърна като задължително условие за оцеляване на всеки един бизнес.

Като част от политиката за намаляване на разходите на много фирми, предимно от малкия и среден бизнес, е ползването на услугите на външни счетоводни специалисти. Това са т. нар. специализирани счетоводни предприятия, познати още като счетоводни кантори или счетоводни къщи.

Много лесно всеки един предприемач може да изчисли, колко е месечната издръжка на един нает на трудов договор счетоводител. Безспорно за новостартиращи фирми и дружества с малък обем документооборот и персонал, сключването на договор със счетоводна кантора е единствения рационален вариант за водене на счетоводна отчетност. Месечната цена за счетоводно обслужване е в пъти по-малка от разходите за заплати, осигуровки и поддържане на работно място на счетоводител на трудов договор. Освен това се спестява от закупуване и поддръжка на счетоводен софтуер.

От друга страна рискът да се предоставят финансите на фирмата в ръцете на неквалифициран или некоректен субект е много по-малък. Това е така, защото счетоводните кантори, за да оцелеят в този силно конкурентен бранш, са длъжни да имат опитен и квалифициран екип, който да може бързо да намира отговор на многобройните казуси, съпътстващи счетоводната отчетност, както и поддържат едно конкурентно високо качество на предлаганите счетоводни услуги. Наред с това отношенията със счетоводната къща са регламентирани с договор, с който счетоводната компания поема отговорност за счетоводното обслужване, с което споделя част от риска от глоби и санкции.

Изводите са, че за малки компании безспорно е много по изгодно да ползват услугите на счетоводна кантора. Така те ще получат по-качествени счетоводни услуги, на по-ниска цена и с по-малък риск, като ще им остане повече време да се насочат вниманието си към основната си дейност.

Повече за предимствата на външното счетоводно обслужване (т. нар. аутсорсинг на счетоводни услуги) може да научите от тук.

Rate this post


Sep 17 2012

Значението на счетоводните услуги в наши дни

Автор:

Подготовката и работата с цифри определено не е за всеки. Това е работа, която се нуждае от пълно познаване на темата, и трябва да се избягват всякакви грешки, освен ако не искате да имате проблеми с институциите. Голям брой фирми предлагат счетоводно обслужване в помощ на бизнеса. Това е по-евтина алтернатива на наемането на счетоводител, или счетоводен отдел, който да ръководи Вашите финанси. Счетоводните услуги, предлагани от счетоводна къща, спестяват пари на бизнеса Ви, тъй като всички счетоводни нужди са прехвърлени към хора, които знаят точно какво правят, не се занимавате със заплати, плащане на данъци и осигуряване на работна среда.

Счетоводни услуги се предоставят от фирми, специализирани в тази област. Те имат голям опит в боравенето с различни сметки, който са придубили от работата си с други фирми и корпорации. От друга страна, ако назначите дипломирани експерти-счетоводители във фирмата си, ще трябва да плащате редовни месечни заплати, които могат да се окажат твърде скъпо удоволствие за Вашия бизнес.

Счетоводните услуги са инвестиция, която трябва да се разгледа внимателно, преди да пристъпите към подписване на договор. Човек не може просто да наеме някой от улицата. Помислете за най- ефективения начин за наемане на счетоводител, така че да не съжалявате в дългосрочен план. Това може да бъде постигнато чрез детайлно проучване или препоръка от приятел.

Много фирми в България избират да аутсорснат своите счетоводни услуги с цел да спестят ресурси. Ако Вие сте възложител на тази услуга, всичко, което трябва да платите, е месечна такса. Това не само ще Ви спести време, за да може да се посветите на своя бизнес, а и ще Ви спести различни по естество проблеми, с които иначе ще се налага да се справяте всеки месец. Боравенето с числа не е задача, с която всеки може да се справи. Това е истинска уморителна работа, която изисква усилия, търпение и пълно разбиране на предмета. Ако не познавате всяка институция и всяко правило в страната, което има отношение към Вашите финанси, е по-безопасно да си наемете счетоводител.

На коя фирма, предлагаща счетоводни услуги, може да се доверите?

Счетоводни услуги се предлагат от много фирми. Преди да преминете към подписване на договор за счетоводство с някоя от тях е добре да се запознаете с дейността й. Трябва да бъдете на ясно с другите клиенти, които се обслужват от дадената счетоводна къща и конкретните услуги, които се включват в предлаганите Ви цена. Бъдете сигурни, че фирмата наистина е ефективна и наистина помага на клиентите си. Важно е да Ви бъде отговорено на всички въпроси, които имате още в началото. Бъдете мъдър инвеститори и си направете проучване, за да не се сблъскате с трудности на по- късен етап. Не наемайте счетоводители, които са на свободна практика и работят сами само, за да спестите от таксата. Те могат да се разболеят, да заминат на почивка или да се окажат безотговорни, което ще Ви навлече неприятности.

Rate this post


Nov 8 2010

Полезни съвети за намиране на добра счетоводна къща

Автор:

Счетоводните къщи могат да бъдат полезни в много случаи, но най-често те са необходими на хора, които притежават собствен бизнес и се нуждаят от услугите им относно отчитането на текущата дейност на фирмата им, изготвяне на данъчните декларации и управлението на разчетите с наетия персонал.

В големите градове обикновено има голям избор на фирми, извършващи счетоводни услуги.  Някои от тях са специализирали в обслужването на конкретен тип фирми, а други са натрупали опита си с разнообразни фирми, работещи в различни отрасли на икономиката. Голямото разнообразие е хубаво нещо, но освен това понякога затруднява избора. Ето някои полезни съвета, които биха улеснили процеса на търсене на подходящата за бизнеса Ви счетоводна кантора.

Като за начало, добра идея е да извършите едно бързо търсене в интернет за фирми, предлагащи счетоводни услуги. Това ще Ви даде списък на потенциални счетоводни къщи, намиращи се на територията на Вашия град.  Разгледайте добре резултатите, а може и да се опитате да научите нещо повече за техните собственици, миналото им, техния опит, репутация и типа клиенти, с които обикновено работят.

Добра идея е да се консултирате с различни професионални организации на счетоводителите, защото членуването в тях по категоричен начин доказва висока компетентност и авторитет на счетоводителя, както и правото му да подписва финансовите отчети на фирмата Ви. В България има няколко подобни организации, като официалната е Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС). Това проучване не е загуба на време, защото изборът на счетоводна къща е избор на дългосрочен партньор, от когото малко или много ще зависи бъдещото развитие на бизнеса Ви и отношенията Ви с държавните институции като НАП и НОИ.

Също така добра идея е да поговорите със собственици на бизнес, подобен на Вашия, които да дадат своята лична препоръка за една или друга счетоводна къща. Това е добър начин, защото бихте могли да поговорите с колегите си за отношенията, които имат те със своите счетоводители – доколко са доволни от техния характер, яснота на обясненията, бързината на работата им, и всички останали важни за Вас неща. Също така ще получите честна и точна информация за актуалните цени на счетоводни услуги, защото различните счетоводни кантори определят по различен начин своите такси. Ако предварително се запознаете с равнището на цените във Вашия град, по-лесно ще успеете да направите информирания си избор.

След предварителното проучване, изберете няколко подходящи на пръв поглед счетоводни къщи, и се срещнете лично със собствениците им. Това е задължително, защото преди да направите избора си трябва да се уверите, че счетоводителят Ви има опит с Вашия тип бизнес. Например, ако се занимавате с внос на стоки от страни, извън Европейския съюз, вие трябва да откриете счетоводител, който е работил с подобни фирми и е добре запознат с различните митнически правила, норми и регулации, свързани с тази дейност. Но освен компетентността и опита на счетоводителя, обърнете внимание и на личното си усещане за това доколко ще Ви бъде приятно да работите с него. Дори и да е изключителен специалист в областта си, ако не се чувствате добре около него, винаги можете да откриете някой друг, още по-подходящ за Вас.

Въпреки огромните трудности на прехода към пазарна икономика, все пак България постепенно се превръща в развита европейска държава. Един от признаците за това е увеличеният контрол от страна на държавата върху спазването на данъчното и осигурителното законодателство. Ето защо с течение на времето изборът на добра счетоводна къща ще става все по-важен.

Rate this post