Oct 16 2013

Англия – идеалната възможност за вашето професионално развитие

Автор:

Живот и работа в ЛондонВсе повече хора в съвременното европейско общество се възползват от множеството услуги за дома или офиса, които най-разнообразни фирми предлагат. Това се дължи на два взаимно свързани фактора. Единият се състои в това, че съвременният човек прекарва твърде много часове на работа и в грижа за семейството си, че рядко му остава достатъчно време да се погрижи и за дома си. От друга страна, пазара на услугите се е разраснал до такава степен, че днес можете да наеме човек за всяко свое задължение – от това да си преместите мебелите до това някой да разходи кучето ви. Малкото свободно време на човек провокира развитието на най-разнообразни услуги. И обратното – наличието на множество услуги за дома и офиса, които ще спестят от личното ни време и усилия, провокира пък хората да се възползват от тях. Това е една вечна зависимост, онази, която движи икономиката. Continue reading

Rate this post


Sep 17 2013

Нови възможности за работа в Англия

Автор:

Англия е една от най-желаните дестинации, когато става въпрос за работа в чужбина. Причините за това са комплексни. От една страна стои езикът. Английският е един от най-популярните езици, универсален език, който владеят хората от различни националности. За много хора огромно предимство и улеснение в търсенето на работа е факта, че често такава се предлага в англоезичните държави.

Работата в Англия има и друго важно предимство, заради което много хора се насочват към нея. Това е добрата социална политика и наличието на редица социални привилегии, с които хората разполагат в добре развитите страни в икономически план. Като част от Европейския съюз Англия е една от държавите с най-развита икономика, което я прави и силна търговска единица. В страна с развит пазар човек винаги може да намери най-разнообразна работа – в производството, администрацията или мениджмънта. Това са трите основни насоки, в които се ориентират младите хора днес. Коя по-конкретно ще изберат зависи от личните им интереси и ниво на професионално развитие.

Много хора започват работа в Англия чрез агенции, които им осигуряват добър старт. Това обикновено е неквалифицирана работа, която не изисква специфично образование, а просто добра физическа издръжливост. Но често като преодолеете тази „бариера“, може лесно да потърсите и друго поле за развитие. По-амбициозните се насочват към усъвършенстване на езика и дори търсят образование в английските университети. Така лесно могат да се прехвърлят в едно по-конкурентно поле на труда. Държави като Англия дават възможност на всеки амбициозен млад човек, който показва готовност за упорит труд, да се развива. Това е причината все повече хора не само да се ориентират към работа в Англия, но и да развият желанието да останат в чуждата държава, да подобрят квалификацията си и да потърсят нови професионални поприща. За всеки това е индивидуално решение.

Огромното предимство на нашето младо поколение е владеенето на английски език, което разбива всички граници. Ако имате дори основни познания по езика, значи сте готови за това вълнуващо начинание. В процеса на работата в Англия ще откриете и всички останали възможности – не само да подобрите познанията си по английски, но и да развиете себе си в професионален и личен план.

Rate this post


Oct 15 2011

Реализация на българските медицински сестри в чужбина

Автор:

Кадрите с медицинско образование са сред най-търсените в Европейския съюз. Освен частните клиники и болниците медицински сестри набират и старческите домове, а също така и много семейства, които се нуждаят от специализирана медико-социална грижа за свой роднина.

Ако сте с придобита квалификационна степен за медицинска сестра и владеете чужд език възможностите Ви за реализация в чужбина са огромни. В Германия например труда на медицинските сестри е високо ценен и платен. Необходими са Ви само съответните документи включващи най-често автобиография, нотариално заверени и легализирани копия на придобитите дипломи за професионална образование, копие на личната карта, трудовата книжка и сертификата за владеенето на съотвения чужд език.

Добре е също така да се обърнете за съдействие към конкретна посредническа агенция или към Агенцията по заетостта към Министерството на труда и социалната политика, които ще Ви помогнат и съдействат за осъществяването на контакта със съответния чужд работодател.

Атрактивни предложения за работа в Германия на медицински кадри могат да бъдат открити и в интернет. Изисква се единствено доброто владеене на немски език и диплома за съответната професионална квалификация.

Rate this post